საქართველოს ეპიგრაფიკული კორპუსი

ნინო დობორჯგინიძე

nino_doborjginidze@iliauni.edu.ge

პროექტის ხელმძღვანელი

თამარ კალხიტაშვილი

kalkhitashvili.tamar@gmail.com

იდეის ავტორი და პროექტის კოორდინატორი

ეკა კვირკველია

eka.kvirkvelia@tsu.ge

მკვლევარი

ეკატერინე კვირკველია

kvirkvelia03090@gmail.com

მკვლევრი

თამარ კაპანაძე

tamuna.kapanadzee@gmail.com

დეველოპერი

ანი ასათიანი

ani@110.ge

დიზაინი