საქართველოს ეპიგრაფიკული კორპუსი

ბიბლიოგრაფია

1. არმაზის ბილინგვა


2. წილკნის აკლდამის ბერძნული წარწერა
3. სეფიეთის კირქვის ფილა
4. სეფიეთის ბერძნული წარწერა
5. არმაზციხე-ბაგინეთი. დრაკონტის დედოფლის წარწერა
6. არმაზციხე-ბაგინეთი. ამაზასპეს მეუღლის წარწერა
7. ნოსირის ბერძნული წარწერა
8. ბერძნულწარწერიანი კირქვის ფილა კავთისხევიდან
9. სამთავროს სამაროვნის ბერძნულწარწერიანი ფილა
10. საჰაკდუხტის წარწერა
11. ვანის დეკრეტი
12. მოსახსენებელი კონსტანტისა, წყისეს ციხე
13. აკაურთას ეკლესია, ფრაგმენტი საამშენებლო წარწერისა
14. ნუხის ბერძნულწარწერიანი ფილა
15. ბერძნულწარწერიანი ვერცხლის ლანგარი
16. ატენის სიონი. მოსახსენებელი ზღუდის შემქმნელი ხელოსნისა (I)
17. წარწერა მედალიონზე
18. კაზრეთის კვარცხლბეკი
19. ვაშნარის ბერძნული წარწერა
20. ოქროს ბეჭედი წარწერით „დედატოს“
21. ბერძნულწარწერიანი ბრინჯაოს მედალი
22. ზემო ნიქოზის ღვთაების ტაძრის წარწერა ამშენებელ ზაქარია ეპისკოპოსისა
23. ზემო ნიქოზის ღვთაების ტაძრის საამშენებლო წარწერა ეპისკოპოსისა
24. ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ტაძრის საამშენებლო წარწერა მიქაელ ეპისკოპოსისა
25. ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ტაძარი, მოსახსენებელი მიქაელ ეპისკოპოსის დისწულისა
26. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი სტეფანოს ქართლის პატრიკიოსისა
27. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი დემეტრე ჳპატოსისა
28. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი ადარნარსე ჳპატოსისა და ქობულისა
29. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი ქობულ-სტეფანოსისა
30. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი თემისტიასი
31. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებლის ფრაგმენტი
32. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებლის ფრაგმენტი
33. ურბნისის სიონი, საამშენებლო წარწერა კოსტანტისა და მამა მიქაელისა
34. ურბნისის სიონი, წარწერა თევდორე ეპისკოპოსისა
35. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი სიონის განმაახლებელისა
36. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი სიონის შემწეებისა: ქავთარისა და შუშანისა
37. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი აბიათარ დეკანოზისა
38. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, ჯვარი ბარნაბასი
39. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, V/VI სს. ფრაგმენტი
40. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, V/VI სს. ფრაგმენტი
41. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, V/VI სს. ფრაგმენტი
42. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, V/VI სს. ფრაგმენტი
43. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, V/VI სს. ფრაგმენტი
44. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, V/VI სს. ფრაგმენტი
45. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, V/VI სს. ფრაგმენტი
46. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, VI/VII სს. ფრაგმენტი
47. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, VII/VIII სს. ფრაგმენტი
48. ბოლნისის „ლამაზი გორა“, VIII ს. ფრაგმენტი
49. პალესტინის წარწერა (I)
50. პალესტინის წარწერა (II)
51. პალესტინის წარწერა (III)
52. ბოლნისის სიონი, საამშენებლო წარწერა დავით ეპისკოპოსისა
53. ბოლნისის სიონი, მოსახსენებელი ამშენებლისა და ხელოსნების წარწერა
54. ბოლნისის სიონი, ფარნავაზისა და აზარუხტის მოსახსენებელი
55. ბოლნისის სიონი, ვარდან ნახპეტის წარწერა
56. ბოლნისის სიონი, ძნელას წარწერა
57. ბოლნისის სიონი, ბოლნისის ნახპეტის წარწერა
58. ბოლნისის სიონი, V/VI სს. ფრაგმენტი
59. ბოლნისის სიონი, V/VI სს. ფრაგმენტი
60. ბოლნისის სიონი, V/VI სს. ფრაგმენტი
61. ბოლნისის სიონი, VII ს. ფრაგმენტი
62. ბოლნისის სიონი, VIII ს. ფრაგმენტი
63. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, მოსახსენებელი ფრაგმენტი
64. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, მოსახსენებელი ფრაგმენტი
65. ბოლნისის სიონი, მოსახსენებელი ჩორაჩისა
66. ბოლნისის სიონი, ეპიტაფია მიქაელისა
67. ბოლნისის სიონი, ეპიტაფია იოანე ბოლნელისა და მოსახსენებელი შუშანიკისა
68. ბოლნისის სიონი, ელია ბოლნელის წარწერა ღამისთევის დაწესების შესახებ
69. ბოლნისის სიონი, X ს. წარწერის ფრაგმენტი
70. ბოლნისის სიონი, საამშენებლო წარწერა ბოლნელი ეპისკოპოსისა