საქართველოს ეპიგრაფიკული კორპუსი

წარწერები -> სარჩევი -> თარიღი

პირველი საუკუნე AD

მეორე საუკუნე AD

6. არმაზციხე-ბაგინეთი. ამაზასპეს მეუღლის წარწერა

8. ბერძნულწარწერიანი კირქვის ფილა კავთისხევიდან

21. ბერძნულწარწერიანი ბრინჯაოს მედალი

74. სამთავროს უბნის ბრინჯაოს მედალი

თარიღიანი წარწერები

მეშვიდე საუკუნე AD

61. ბოლნისის სიონი, VII ს. ფრაგმენტი

63. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, მოსახსენებელი ფრაგმენტი

64. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, მოსახსენებელი ფრაგმენტი

66. ბოლნისის სიონი, ეპიტაფია მიქაელისა

მეოთხე საუკუნე AD

9. სამთავროს სამაროვნის ბერძნულწარწერიანი ფილა

მეხუთე საუკუნე AD

33. ურბნისის სიონი, საამშენებლო წარწერა კოსტანტისა და მამა მიქაელისა

10. საჰაკდუხტის წარწერა

49. პალესტინის წარწერა (I)

50. პალესტინის წარწერა (II)

51. პალესტინის წარწერა (III)

54. ბოლნისის სიონი, ფარნავაზისა და აზარუხტის მოსახსენებელი

55. ბოლნისის სიონი, ვარდან ნახპეტის წარწერა

56. ბოლნისის სიონი, ძნელას წარწერა

75. მცხეთის ანტიოქიის ეკლესიის ქვიშაქვის სტელა

76. მოგვთა უბნის ქვიშაქვის ფილა

მეოთხე საუკუნე BC

მეათე საუკუნე AD

34. ურბნისის სიონი, წარწერა თევდორე ეპისკოპოსისა

35. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი სიონის განმაახლებელისა

36. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი სიონის შემწეებისა: ქავთარისა და შუშანისა

37. ურბნისის სიონი, მოსახსენებელი აბიათარ დეკანოზისა

24. ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ტაძრის საამშენებლო წარწერა მიქაელ ეპისკოპოსისა

25. ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ტაძარი, მოსახსენებელი მიქაელ ეპისკოპოსის დისწულისა

23. ზემო ნიქოზის ღვთაების ტაძრის საამშენებლო წარწერა ეპისკოპოსისა

68. ბოლნისის სიონი, ელია ბოლნელის წარწერა ღამისთევის დაწესების შესახებ

69. ბოლნისის სიონი, X ს. წარწერის ფრაგმენტი

70. ბოლნისის სიონი, საამშენებლო წარწერა ბოლნელი ეპისკოპოსისა

მესამე საუკუნე BC

მეხუთე-მეექვსე საუკუნე AD

57. ბოლნისის სიონი, ბოლნისის ნახპეტის წარწერა

58. ბოლნისის სიონი, V/VI სს. ფრაგმენტი

59. ბოლნისის სიონი, V/VI სს. ფრაგმენტი

60. ბოლნისის სიონი, V/VI სს. ფრაგმენტი

79. უკანგორი, მოსახსენებელი (III)

მერვე საუკუნე AD

62. ბოლნისის სიონი, VIII ს. ფრაგმენტი

65. ბოლნისის სიონი, მოსახსენებელი ჩორაჩისა

მეცხრე საუკუნე AD

67. ბოლნისის სიონი, ეპიტაფია იოანე ბოლნელისა და მოსახსენებელი შუშანიკისა

მეექვსე-მეშვიდე საუკუნე AD

30. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი თემისტიასი

29. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი ქობულ-სტეფანოსისა

31. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებლის ფრაგმენტი

32. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებლის ფრაგმენტი

28. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი ადარნარსე ჳპატოსისა და ქობულისა

მეშვიდე-მერვე საუკუნე AD