საქართველოს ეპიგრაფიკული კორპუსი

წარწერები -> ინდექსები -> სიტყვები (ლემები)

Ἀϊδαο

71. ანაპის მარმარილოს ფილა

ν

74. სამთავროს უბნის ბრინჯაოს მედალი

Σούρι

32. ვანის დეკრეტი

ων

21. ბერძნულწარწერიანი ბრინჯაოს მედალი

არმაზი

1. არმაზის ბილინგვა

ბაგინეთი

6. არმაზციხე-ბაგინეთი. ამაზასპეს მეუღლის წარწერა

ბაგინეთის უბანი

5. არმაზციხე-ბაგინეთი. დრაკონტის დედოფლის წარწერა

ის

57. ბოლნისის სიონი, ბოლნისის ნახპეტის წარწერა

24. ზემო ნიქოზის მთავარანგელოზის ტაძრის საამშენებლო წარწერა მიქაელ ეპისკოპოსისა

მცხეთის არქეოლოგიური ინსტიტუტი

5. არმაზციხე-ბაგინეთი. დრაკონტის დედოფლის წარწერა

6. არმაზციხე-ბაგინეთი. ამაზასპეს მეუღლის წარწერა

მცხეთისა

12. მოსახსენებელი კონსტანტისა, წყისეს ციხე

22. ატენის სიონი. მოსახსენებელი ზღუდის შემქმნელი ხელოსნისა (I)

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

9. სამთავროს სამაროვნის ბერძნულწარწერიანი ფილა

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, 2014

1. არმაზის ბილინგვა

ფილა აღმოჩენილია სამთავროს სამაროვანზე.

9. სამთავროს სამაროვნის ბერძნულწარწერიანი ფილა

ქართლისა

26. მცხეთის ჯვრის წარწერა, მოსახსენებელი სტეფანოს ქართლის პატრიკიოსისა

შაჰრამანსა

12. მოსახსენებელი კონსტანტისა, წყისეს ციხე