საქართველოს ეპიგრაფიკული კორპუსი

წარწერები -> ინდექსები -> სიტყვები (ლემები)

აბა

[51.3]

ამენ

[23.1]

[51.5]

[36.4]

არა

[68.4]

არს

[68.8]

[68.8]

აქა

[52.3]

აღმოკითხვა

[38.3]

აღშენება

[34.5]

[35.4]

აღჴოცა

[68.8]

აღჰუმართა

[12.2]

აშენება

[70.4]

[30.3]

[23.2]

[24.2]

აწ

[68.6]

ბოლნელ

[70.2]

ბოროტ

[10.7]

ბჭე

[24.3]

გათავება

[34.6]

განდი

[58.1]

განპებულ

[34.4]

განსრულება

[52.3]

გება

[67.4]

გლახაკ

[68.2]

და

[53.2]

[53.2]

[54.1]

[54.1]

[62.2]

[67.3]

[68.1]

[68.1]

[68.1]

[68.1]

[68.1]

[68.1]

[68.1]

[68.1]

[68.1]

[30.1]

[49.1]

[50.1]

[50.1]

[50.1]

[51.1]

[51.1]

[51.1]

[34.4]

[34.4]

[36.2]

[24.3]

[24.3]

[52.2]

[52.2]

დადება

[68.5]

[69.3]

დამპალ

[34.4]

დაფლვა

[67.3]

დაცვა

[10.6]

დაძუელებულ

[34.3]

დაწერა

[35.8]

დაწყება

[52.2]

დება

[68.4]

დედა

[30.5]

[51.5]

დედოფალ

[43.2]

დიდება

[59.1]

[64.3]

[68.5]

[35.1]

დისწულ

[25.2]

ებისკოპოს

[34.1]

[34.1]

[35.3]

ეკლესია

[53.2]

[53.2]

[68.7]

[23.3]

[24.2]

[52.2]

ეპისკოპოს

[53.1]

[22.2]

[23.1]

[52.4]

ეს

[51.4]

ესე

[22.1]

[12.1]

[53.2]

[53.2]

[54.1]

[55.1]

[57.1]

[67.1]

[67.1]

[67.1]

[68.4]

[68.4]

[68.4]

[68.4]

[70.5]

[38.1]

[30.4]

[33.3]

[34.2]

[34.2]

[34.2]

[34.2]

[35.3]

[35.3]

[36.4]

[39.1]

[52.2]

[52.2]

ვინ

[67.3]

[68.6]

[68.6]

[52.3]

[52.3]

ზედა

[12.5]

[68.5]

[68.5]

ზიარება

[45.1]

ზომა

[34.3]

ზღუდეჲ

[22.1]

თავყანისმცემელ

[53.4]

თანა

[35.4]

თაყვანისცემა

[30.5]

[52.3]

იგი

[68.8]

[52.4]

იესუ

[33.1]

კანონ

[68.8]

კარ

[54.1]

კეთება

[34.5]

კვირა

[68.4]

[69.6]

კონქი

[34.4]

კრებულ

[53.1]

კუთხე

[34.4]

ლოცვა

[38.5]

[52.4]

მადლ

[70.1]

მათი

[68.6]

[36.3]

მათნი

[50.2]

[50.2]

მამა

[68.1]

[51.4]

[33.2]

მამასახლის

[40.1]

მაშენებელ

[33.3]

[52.4]

მაშჱნებელ

[34.1]

მაცხოვარ

[26.1]

მე

[12.1]

[54.1]

[61.1]

[68.2]

[68.2]

[69.4]

[30.2]

[35.7]

[24.1]

[24.1]

მეოხება

[68.1]

[51.1]

[34.6]

მეოხ-ყოფა

[27.11]

[28.6]

მეფე

[52.1]

მთავარანგელოზ

[27.2]

[28.2]

[24.5]

მთეველ

[68.5]

მიმადლება

[34.5]

მიმართ

[53.4]

მისი

[62.3]

მომადლება

[35.2]

მომსხმელი

[51.3]

მონა

[36.1]

მოჴსენება

[38.6]

მშრომელ

[53.7]

მხევალ

[30.2]

მჴევალ

[10.4]

ნასყიდევი

[12.4]

ნაშობ

[50.5]

ნაშობი

[36.3]

ნახპეტ

[55.1]

[57.2]

ნოენბერი

[12.8]

ნუ

[67.4]

ოდეს

[34.2]

ოთხ

[34.3]

პატრიკიოს

[26.5]

პირველ

[22.2]

რამეთუ

[35.2]

რომელ

[38.1]

[24.2]

საგალობელ

[68.5]

საკჳრველთმოქმედ

[10.1]

სალოცველ

[54.1]

[70.5]

[24.5]

[47.1]

სალოცველი

[12.6]

სამება

[22.1]

[36.1]

[52.1]

სარქალი

[22.1]

საფლავ

[67.1]

საყდარ

[68.3]

[68.3]

[68.3]

საყოფელ

[70.5]

[30.3]

[24.4]

სახელ

[68.1]

[69.1]

[70.1]

[24.1]

სახელი

[12.2]

სახლ

[24.3]

სახსენებელ

[30.4]

სეფა

[51.4]

სიონ

[33.3]

[34.2]

[34.2]

[34.2]

[34.2]

[35.3]

[36.4]

სუეტ

[34.4]

სულ

[66.2]

[68.1]

[70.6]

[30.4]

[24.5]

[41.1]

[47.1]

სხუა

[67.3]

უფალ

[33.1]

[34.1]

[37.2]

[13.1]

უფროჲს

[34.3]

ჳპატოს

[27.8]

[28.4]

ფიჩოსან

[68.7]

ქარტოც

[34.4]

ქმნა

[34.6]

ქრისტე

[53.1]

[54.1]

[62.1]

[64.1]

[65.3]

[66.1]

[68.1]

[50.8]

[33.1]

[35.1]

[35.1]

[36.4]

[25.1]

[40.3]

[41.2]

ქრისტჱ

[12.1]

[30.3]

[51.1]

ქრონიკონსა

[22.1]

ქუეყანა

[12.5]

ქუეშე

[68.8]

ღამე

[68.5]

ღამისთევა

[68.4]

[68.4]

[69.7]

ღვთისმშობელ

[24.4]

[32.1]

ღირს-ყოფა

[68.3]

[34.2]

ღმერთ

[61.3]

[68.1]

[68.1]

[68.1]

[69.1]

[70.1]

[70.1]

[30.1]

[34.1]

[34.1]

[34.1]

[34.1]

[24.1]

[24.1]

[52.3]

[52.3]

ღმერთმან

[68.5]

ყოველ

[62.3]

[10.6]

[34.5]

[34.5]

[34.5]

ყოფა

[53.8]

[53.8]

[34.3]

[34.3]

[34.3]

[24.3]

[52.4]

[52.4]

ყოფნა

[68.4]

შებმა

[54.1]

შევედრებულ

[10.3]

შეიწყალე

[22.1]

შემდგომად

[68.6]

[52.2]

შემწე

[36.3]

შენ

[53.3]

[10.2]

[35.1]

შენება

[52.2]

შენი

[10.4]

[36.2]

შექმნა

[22.1]

შეჩვენებულ

[68.7]

შეცვლა

[68.7]

შეწევნა

[53.8]

[54.1]

[61.1]

[69.2]

[70.4]

[30.1]

[51.1]

[35.5]

[52.1]

შეწყალება

[53.6]

[62.2]

[65.3]

[66.4]

[70.6]

[26.6]

[29.4]

[22.2]

[51.3]

[33.2]

[34.1]

[35.7]

[36.1]

[36.1]

[37.3]

[25.1]

[40.3]

[41.3]

[43.2]

[46.1]

[13.1]

[52.3]

[52.3]

შვილ

[54.1]

[62.2]

[68.6]

შვილი

[12.7]

შინა

[53.3]

[53.3]

[52.3]

ჩემი

[68.6]

[70.6]

[30.5]

ჩუენ

[12.6]

[54.1]

ჩუენი

[54.1]

ცა

[24.3]

ცოდვილ

[69.4]

ცოლი

[12.7]

ცოლ-შვილ

[65.4]

ძალ

[68.4]

[34.6]

ძე

[12.1]

[68.1]

[28.11]

[34.1]

[35.6]

ძნელა

[56.1]

ძუძეულ

[50.1]

წელ

[52.1]

[52.1]

წმიდა

[57.2]

[68.1]

[68.1]

[68.1]

[68.1]

[69.2]

[70.2]

[27.1]

[28.1]

[29.1]

[22.1]

[23.3]

[49.1]

[51.2]

[10.1]

[36.1]

[24.2]

[24.2]

[24.2]

[32.1]

[52.1]

წმინდა

[70.5]

წყალობა

[30.1]

ჯუარ

[12.1]

[55.1]

[57.1]

[67.1]

[38.1]

[30.2]

[39.1]

ჯუარი

[12.4]