საქართველოს ეპიგრაფიკული კორპუსი

ვორკშოპი ციფრულ ეპიგრაფიკაში


11-15 თებერვალი, 2019


რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევების კონკურსში გამარჯვებული პროექტის (FR17_62) - „საქართველოს ეპიგრაფიკული კორპუსი“ - ფარგლებში, 11-15 თებერვალს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმასპინძლებს საერთაშორისო ვორკშოპს ციფრულ ეპიგრაფიკაში. ვორკშოპი გაიხსნება ღია ლექციით ციფრული ჰუმანიტარიისა და კვლევის ახალი მეთოდების შესახებ, რასაც მოსდევს ოთხდღიანი კურსი წარწერების სტანდარტის მიხედვით კოდირებასა და გეო-ვიზუალიზაციაში.

მოწვეული ლექტორები არიან პროფესორი გაბრიელ ბოდარი (ეპიგრაფიკული მასალის ციფრული გამოცემის სტანდარტის - EpiDoc - თანაავტორი და ვალერია ვიტალე , ციფრული სამეცნიერო გამოცემის პლატფორმა “Recogito”-ს ხელმძღვანელი და სემანტიკური ანოტირების წამყვანი სპეციალისტი). ღია ლექციისა და სწავლების ენაა ინგლისური.

ვორკშოპში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ შეავსოთ ფორმა.

სალექციო განრიგი

მდებარეობა: ლიგამუსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჭავჭავაძის №32


ორშაბათი, 11 თებერვალი

16:30 ღია ლექცია ციფრულ ჰუმანიტარიაში

EpiDoc პროექტები, EFES, Pelagios Commons

სამშაბათი, 12 თებერვალი

შესავალი ტექსტებისა და გამოსახულებების გეო-ანოტირებაში. Recogito. პრაქტიკული სავარჯიშოები.

გეო-ვიზუალიზაცია. Linked Open Geodata. ციფრული რუკები. სავარჯიშოები.

ოთხშაბათი, 13 თებერვალი

შესავალი QGis-ში. გეო-ტექნოლოგიების შეჯამება.

შესავალი XML-ში. EpiDoc. Oxygen. ობიექტის აღწერა.

ხუთშაბათი, 14 თებერვალი

EpiDoc ფაილების ტრანსფორმაცია EFES-ის საშუალებით.

EpiDoc-ი და ლაიდენის კონვენცია. EpiDoc-ი და ინდექსაცია. შიდა კონტროლირებადი ლექსიკონი და საცავები.

პარასკევი, 15 თებერვალი

EpiDoc-ი და ტექსტის ვარიანტებბი. კრიტიკული აპარატი.

პრეზენტაციები შეჯამება, დისკუცია, უკუკავშირი