ადგილთა საძიებელი

 • კვადრატული ფრჩხილით [] აღნიშნულია წარწერა, რომელშიც ადგილის სახელი სრულად ან ნაწილობრივაა აღდგენილი.

ადგილთა საძიებელი ენა წარწერა
Ἀβασγία
 • grc
Ἀϊδης
 • grc
Ἀρμενία
 • grc
Βιθυνίεος
 • grc
Διοσκουρία
 • grc
Ζικχία
 • grc
Ἡρακλείας
 • grc
Ἴβηρ
 • grc
Νάξιος
 • grc
Σούρι
 • grc
ატენ
 • ka
ატენი
 • ka
აფხაზ
 • ka
აწყური
 • ka
გაეწონი
 • ka
განძა
 • ka
გოლგოთა
 • ka
დმანის
 • ka
ვალე
 • ka
ვარძაგარა
 • ka
ვარძია
 • ka
ვაღეძორი
 • ka
კაიტბუკი
 • ka
კერჩოლი
 • ka
კოში
 • ka
მიჯა
 • ka
ნორბედი
 • ka
საბერძნეთ
 • ka
სარვენისნი
 • ka
ქართველ
 • ka
ქართლ
 • ka
შათი
 • ka
შარჰი
 • ka
ციხისჯუარ
 • ka
ხარსანანი
 • ka
ჰინვანი
 • ka