არმაზის ბილინგვა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სტელა
მასალა
ბაზალტი
აღმოჩენის ადგილი
არმაზი
გარემოებები
აღმოაჩინეს 1940 წლის შემოდგომაზე.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, 2014
ზომა
H. 192,W. 64-66,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ქვედა მარჯვენა კუთხე მოტეხილია. ბერძნული ტექსტი იკავებს ზედა ნაწილს. ქვედაზე კი პარალელური არამეული ტექსტია განთავსებული. 94 62
ზომა
H. 94,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
;
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
I-II AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

სერაფიტი, ასული ზევახ მცირე პიტიახშისა, მეუღლე პუპლიკიოს აგრიპა პიტიახშის ძის იოდმანგანისა, ივერთა დიდი მეფის, ქსეფარნუგის, მრავალთა გამარჯებათა მომპოვებელი ეპიტროპისა. გარდაიცვალა ახალგაზრდა, 21 წლისა, მქონებელი შეუდარებელი სილამაზისა.

მე (ვარ) სერაფიტი, ასული ზევახისა, მცირისა პიტიახშისა ფარსმან მეფისა, მეუღლე იოდმანგანისა ძლევამოსილისა და მრავალი გამარჯვების მომპოვებელი ეზოჲს მოძღურისა ხსეფარნუგ მეფისა ძისა აგრიფა ეზოჲს მოძღურისა ფარსმან მეფისა. ვაება ვაებისა. ის რაც [ის ვინც] იყო ... არა დასრულებული [ე.ი. ახალგაზრდა?] და იმდენად კეთილი და მშვენიერი იყო, რომ არავინ იყო [მისი] მსგავსი სილამაზით. და გარდაიცვალა 21 წლისა

კომენტარი

გამოცემები

    წერეთელი გიორგი ენიმკის მოამბე , XIII, 1942 გვ. 34-42 თბილისი

ფოტო