ძიების პარამეტრები

თარიღი

არჩეულია

  • ვინ არა გარდაიჴად ოს ღმერთმან მისგან იძიენ ამენ (x)