ძიების პარამეტრები

თარიღი

არჩეულია

  • სწორი ეპიგრაფიკული ნუსხური (x)

საძიებო კრიტერიუმები