ატენის სიონის წარწერები

Material: ქვა

Object type: ფილა

Decoration:

Text: ატენის სიონის დასავლეთ კედლის სამხრეთ მონაკვეთზე ძირიდან დაახლ. 130 სმ-ზე ქვემოდან V ქვაზე შემორჩენილია რამდენიმე ასო; დასავლეთ აფსიდის ცენტრალურ ნაწილში ქვემოდან II ქვაზე, მიწიდან 91 სმ-ის სიმაღლეზე არის ბერძნული წარწერების ნაშთი. w 37,5 x h 37,5 cm

Letters:

დათარიღების საფუძველია ასოთა მოხაზულობა (ξ, σ, η). τ-სა და †-ს მსგავსი ნიშნები მიჩნეულია ქარაგმად, ან განკვეთის ნიშნად.

Date: XII AD (lettering)

Findspot: ატენის სიონი

Original location: Unknown

Current repository: Unknown

Last recorded location(s): ატენის სიონი

Summary:

Editor(s): თინათინ ყაუხჩიშვილი

Publication details: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი; დოკუმენტი ვრცელდება Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 ლიცენზიით.

Interpretive

1
Π̣Ο̣ ̣Τ̣ ̣.̣.̣.̣̣̣
2
κ(ύριε) ἔξεσε η̣.̣.̣.̣

Diplomatic

1
..........
2
ΚΕΞΕΣΕ....

apparatus

კრიტიკული აპარატი

:

Translation (Georgian)

Translation (Georgian)

უფალო, გათალა... (/ამოკაწრა)

Commentary

დასავლეთ კედლის წარწერა არ იშიფრება.

დასავლეთ აფსიდის ქვის წარწერას უჭირავს 11x2 სმ.

თუკი ξέω ზმნის პირველ მნიშვნელობას (გათლა) მივიღებთ, მაშინ წარწერა ქვის მთლელის გაკეთებულია.

Bibliography:

თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსიbibliography.xmlb130, 197

Images

   Fig. 1. Ateni Sioni