Words

 • Square brackets [ ] indicate that the name/word is partially or completely restored in this inscription.

Word Language code References
 πέ θανε
 • grc
βασιλέως
 • grc
γυνή
 • grc
Ιβηρων
 • grc
νεωτέρα
 • grc
ի պատրոնաց
 • hy
ამის
 • ka
ეკლესიისაჲ
 • ka
თეოდორე
 • ka
კჳრიკე
 • ka
მიქაელ
 • ka
ორთავე
 • ka
ღმრთა ებისაო
 • ka
შეიწყალე
 • ka
ხარება
 • ka
ხარებაჲ
 • ka
...
 • ka
...ανοις
 • grc
diem
 • la
reddidit
 • la
ἀ μ νάς
 • grc
ἀ μνὸς
 • grc
ἀββᾶ
 • grc
ἀγαθῷ
 • grc
ἀγάσασθαι
 • grc
ἁγία
 • grc
ἅγιε
 • grc
ἅγιος
 • grc
ἁγίου
 • grc
ἁγιοωρείτιησσα
 • grc
ἁγίων
 • grc
ἁγνή
 • grc
ἀδελφός
 • grc
ἀθά νατε
 • grc
ἀϊδίου
 • grc
αἴρων
 • grc
ἀκολουθήσασι
 • grc
ἀλάστωρ
 • grc
ἀλλήλων
 • grc
ἄλλο
 • grc
ἄλλος
 • grc
ἁμαρ τίαν
 • grc
ἀμφότεροι
 • grc
ἄνασσα
 • grc
ἀναστἀσει
 • grc
ἀνδριάντι
 • grc
ἀνέγνων
 • grc
ἀνεπιχειρήτοις
 • grc
ἀνέστησα
 • grc
ἀντιδιδὸν
 • grc
ἀξιῶ
 • grc
ἅπας
 • grc
ἀπο δεδειγμένος
 • grc
ἀποδεδειγμέ νος
 • grc
ἀποκά λυψας
 • grc
ἀπολειφθῆναι
 • grc
ἀπολογ ίαν
 • grc
ἅπτοντα
 • grc
ἀρ χιερεύς
 • grc
ἀράομαι
 • grc
ἄρτισας
 • grc
ἀρχάγγελος
 • grc
ἀρχι τέκτων
 • grc
ἀρχιζω γράφος
 • grc
ἀρχιζωγρά φος
 • grc
ἀρχιτέ κτων
 • grc
ἀσίτοις
 • grc
ἀστυ νόμου
 • grc
αὐ τῶν
 • grc
αὐτοκράτωρ
 • grc
Αὐτοκράτωρ
 • grc
αὐτοκράτωρ
 • grc
αὐτοῦ ον
 • grc
αὐτῶν
 • grc
ἄφθαρτόν
 • grc
ἀφιεὶς
 • grc
ἀφιέρωσεν
 • grc
Βακυραλανα
 • grc
βαλ ανῖον
 • grc
βαλανεῖῖον
 • grc
βαπτίζειν
 • grc
βασ ιλίσσσῃ
 • grc
βασιλεῖ
 • grc
βασιλεὺς
 • grc
βασιλέως
 • grc
Βασιλέως
 • grc
βασιλική
 • grc
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 • grc
Βασίλισσα
 • grc
βάψις
 • grc
βίον
 • grc
βοήθει
 • grc
βοήθειι
 • grc
βοηθῶν
 • grc
βωμὸν
 • grc
γαμετῇ
 • grc
γεγραμμένοις
 • grc
γένος
 • grc
γηοῦχοι
 • grc
γιη νώοσκειης
 • grc
γορκγοϋπήκοους
 • grc
γυναικὶ
 • grc
γυναικῶν
 • grc
γυναίων
 • grc
δαινυμένος
 • grc
δε ξιᾷ
 • grc
δὲ
 • grc
δέ
 • grc
Δέσποινα
 • grc
δημαρχικῆ ς
 • grc
δημαρχικῆς
 • grc
δι
 • grc
διὰ
 • grc
διαφε ρόντων
 • grc
διαφερόν των
 • grc
δικαίων
 • grc
δόμον
 • grc
δόξα
 • grc
δόξζης
 • grc
δούλη
 • grc
δούλου
 • grc
δούλους
 • grc
δούλῳ
 • grc
δόωξης
 • grc
δυ νάμει
 • grc
δυνάμειι
 • grc
δύναμιν
 • grc
δύο
 • grc
δώσει
 • grc
ἔ θνει
 • grc
ἐ ξουσίας
 • grc
ἐὰν
 • grc
ἑαυτοῖς
 • grc
ἐγὼ
 • grc
ἔζην
 • grc
εἴη
 • grc
εἷς
 • grc
εἰς
 • grc
εἴτε
 • grc
εἷχε
 • grc
ἐκ
 • grc
ἐκγόνους
 • grc
ἐλέησας
 • grc
ἐν
 • grc
ἐνθά δε
 • grc
ἐνθάδε
 • grc
ἔξεσε
 • grc
ἐξουσίας
 • grc
ἐξωχύρωσαν
 • grc
ἐπάρχου
 • grc
ἐπί τροπος
 • grc
ἐπι βλέψειν
 • grc
ἐπὶ
 • grc
ἐπισκόπου
 • grc
ἐπίτρο πος
 • grc
Ἐπιτρόπου
 • grc
ἐποίει
 • grc
ἐποιήσαμεν
 • grc
ἐπ’
 • grc
ἔργα
 • grc
ἔργμασι
 • grc
ἐρευμνᾶς
 • grc
ες
 • grc
ἕσπετ’
 • grc
ἔστησε
 • grc
ἔτει
 • grc
ἔτη
 • grc
ἐτίμησε
 • grc
ἐτῶν
 • grc
εὐερ γέτῃ
 • grc
εὐεργέτην
 • grc
εὐηχ αρί στειι
 • grc
εὐκοσμίας
 • grc
εὐτ ύχει
 • grc
εὐτυχῶς
 • grc
εὐχαριστοῦμαι
 • grc
εὐχῆς
 • grc
ἐφώτισας
 • grc
ἐχαρισάμην
 • grc
ἔχειν
 • grc
ζήσῃς
 • grc
ζητῶ
 • grc
ζωγραφοῦσα
 • grc
ζωή
 • grc
 • grc
ἠδέλφισεν
 • grc
ἡδὺν
 • grc
ἠεῖδος
 • grc
ἡμᾶς
 • grc
ἡμῶν
 • grc
ἡσυχαστὴς
 • grc
ἥτις
 • grc
θάκῳ
 • grc
θάπτειν
 • grc
θαραλ
 • grc
θαυμασίους
 • grc
θεατύος
 • grc
θελήσει
 • grc
θεοῖς
 • grc
θεόν
 • grc
θεὸς
 • grc
θεός
 • grc
θεοτόκε
 • grc
Θεοτόκε
 • grc
θεοῦ
 • grc
θρόν νου
 • grc
θυγατέρα
 • grc
θυγάτηρ
 • grc
θυγατρὶ
 • grc
ἰδὲ
 • grc
ἰδίᾳ
 • grc
ἱλέου
 • grc
ἵλεως
 • grc
ἵνα
 • grc
ἰσόδομον
 • grc
καθημένη
 • grc
καθίσεις
 • grc
καὶ
 • grc
Καῖσαρ
 • grc
καῖσαρ
 • grc
καλή
 • grc
κάλλος
 • grc
καρδιακῷ
 • grc
κατὰ
 • grc
κατάκειι ται
 • grc
καταρρυιὲς
 • grc
κατεσκεύασεν
 • grc
κεῖμαι
 • grc
κεῖνται
 • grc
κεῖται
 • grc
κήδεος
 • grc
κόσμον
 • grc
κόσμου
 • grc
κοσμῶ
 • grc
κουριδίῳ
 • grc
κρείιων
 • grc
κρυτὰ
 • grc
κτῆμ΄
 • grc
κτίσεως
 • grc
κτιστήν
 • grc
Κυρία
 • grc
κύριε
 • grc
Κύριε
 • grc
κῦριν
 • grc
κυρίου
 • grc
Κυρίου
 • grc
κωλύειν
 • grc
λάχει
 • grc
λεγεωνά ρις
 • grc
λοιπῶν
 • grc
μὰ
 • grc
με
 • grc
μεγάλου
 • grc
Μεγαλου
 • grc
μεγίστοις
 • grc
μέγιστος
 • grc
μεθ᾿
 • grc
μὲν
 • grc
μετὰ
 • grc
μηδὲ
 • grc
μηθὲν
 • grc
μῆκος
 • grc
Μήτηρ
 • grc
μήτηρ
 • grc
μήτηρπ
 • grc
μήτις
 • grc
μιμούμενοι
 • grc
μνήμης
 • grc
μνήμηςνμνήμης
 • grc
μνημόσυνον
 • grc
μνήσθη
 • grc
μοι
 • grc
μολεῖν
 • grc
μου
 • grc
μοῦ
 • grc
μυριοστὰ
 • grc
νείκας
 • grc
νεφέλη
 • grc
Νεωτερου
 • grc
νικᾷ
 • grc
Νίκης
 • grc
νομίζεταιη
 • grc
ντες
 • grc
νῦν
 • grc
ξένος
 • grc
 • grc
οἱ
 • grc
οἴκου
 • grc
οἴου
 • grc
οις
 • grc
ὀνόματα
 • grc
ὄντο ς
 • grc
ὃς
 • grc
ὅσιια
 • grc
ὅταν
 • grc
οὗ
 • grc
οὖδας
 • grc
ουσι
 • grc
οὐχ
 • grc
παιδός
 • grc
παναγία
 • grc
πάντα
 • grc
παντὶ
 • grc
παντὸς
 • grc
πάντων
 • grc
παρθένε
 • grc
παρθενικῆς
 • grc
παροδίτας
 • grc
πᾶσαι
 • grc
πάσης
 • grc
πασῶν
 • grc
πατήρ
 • grc
πάτρας
 • grc
πατρίδος
 • grc
πατρίς
 • grc
περαθεὶς
 • grc
πίε
 • grc
πιτιάξῃ
 • grc
πιτιάξης
 • grc
πόθῳ
 • grc
ποιῆσαι
 • grc
ποιήσαντος
 • grc
ποιήσας
 • grc
ποιήσασι
 • grc
ποιοῦντας
 • grc
πολλάκις
 • grc
πολλάς
 • grc
πόνον
 • grc
ποσεῖ
 • grc
Πράξεις
 • grc
πρέσβευε
 • grc
πρόδρομος
 • grc
προλιπών
 • grc
πρὸς
 • grc
Πρόσθε
 • grc
προσκύνει
 • grc
προωφήτηις
 • grc
σαλεύειιται
 • grc
σάρκας
 • grc
σὲ
 • grc
σεβα στοῦ
 • grc
σεβαστός
 • grc
σεβαστοῦ
 • grc
σεμνὴν
 • grc
σκέπασόν
 • grc
σοι
 • grc
σου
 • grc
στή σας
 • grc
στήλη
 • grc
στήλην
 • grc
στρατιώτης
 • grc
συμβίῳ
 • grc
συμβουλεύσασι
 • grc
συνεύνο υ
 • grc
σύνταξον
 • grc
συντενεῖ
 • grc
σῶοσον
 • grc
σωτη ρίας
 • grc
σῶτηρ
 • grc
Σωτῆρος
 • grc
σώφρων
 • grc
τὰ
 • grc
τἀναντία
 • grc
τάξει
 • grc
τὰς
 • grc
ταῦτα
 • grc
τάφος
 • grc
τε
 • grc
τειμη τής
 • grc
τείνασι
 • grc
τείχη
 • grc
τείχισιν
 • grc
τέκνα
 • grc
τεκτ όνωνομων
 • grc
τελείη
 • grc
τέχνης
 • grc
τῇ
 • grc
τῆις
 • grc
τὴν
 • grc
τῆς
 • grc
τίκτουσα
 • grc
τιμητή ς
 • grc
τὶς
 • grc
τὸ
 • grc
τὸ
 • grc
τό
 • grc
τοῖς
 • grc
τὸν
 • grc
τοῦ
 • grc
του
 • grc
τοὺς
 • grc
τοῦτον
 • grc
τρισάγιε
 • grc
τρο φεὺς
 • grc
τροφεὺς
 • grc
τροφίμῃ
 • grc
τύχομεν
 • grc
τῷ
 • grc
τῶν
 • grc
υἱός
 • grc
υἱῷ
 • grc
ὑμίων
 • grc
ὕπατος
 • grc
ὕπατος
 • grc
ὑπὲρ
 • grc
Ὑπέρτιμος
 • grc
φαιδρῶς
 • grc
φθιτὸς
 • grc
φιλοκαίσαρι
 • grc
φιλορωμαίῳ
 • grc
φίλος
 • grc
φίλους
 • grc
φοροῦ ντα
 • grc
φοροῦντι
 • grc
φύλαξαι
 • grc
φῶς
 • grc
φώς
 • grc
φωτὸς
 • grc
Φωτὸς
 • grc
χαῖρε
 • grc
χαίρετε
 • grc
χαραχθεῖσα
 • grc
χάριν
 • grc
Χάρις
 • grc
χρυσαργύρου
 • grc
ψυχικῆς
 • grc
 • grc
ὧον
 • grc
ὠστιεῖται
 • grc
ազատ
 • hy
ամենայն
 • hy
ամենասուրբ
 • hy
ամիրսպասալ արութեան
 • hy
ամիրսպասալար
 • hy
ամրոցս
 • hy
այգին
 • hy
այն
 • hy
այս
 • hy
անդ
 • hy
անխափան
 • hy
Անուամբ
 • hy
անուն
 • hy
առաջնորդ
 • hy
առի
 • hy
առու
 • hy
աստ
 • hy
Աստուած
 • hy
Աստուածազաւր
 • hy
Աստուծոյ
 • hy
արավ
 • hy
Արդ
 • hy
արդե անցն
 • hy
արձանագրեցաւ
 • hy
արև շատութեան
 • hy
արևշատութեան
 • hy
աւանդող
 • hy
աւծելոյ
 • hy
աւր
 • hy
աւրհնեցաք
 • hy
աւրհնի
 • hy
աւրն
 • hy
ափխազա ց
 • hy
բագրատ
 • hy
բազում
 • hy
բանին
 • hy
բարէ պաշտ
 • hy
Բարսղի
 • hy
բերանէն
 • hy
Բերդկա
 • hy
բնակ ան
 • hy
գալստեանն
 • hy
գեղ
 • hy
գեղերն
 • hy
գեղերս
 • hy
գեղին
 • hy
գերգիում
 • hy
գիր
 • hy
գնէ
 • hy
գոմադ րիւ
 • hy
դաշտով
 • hy
դղեակն
 • hy
դուստրն
 • hy
եդաք
 • hy
եդի
 • hy
ելեալ
 • hy
եկեղե ցոյս
 • hy
եկեղեցին
 • hy
եղբայր
 • hy
եղբաւր
 • hy
եղիցի
 • hy
ես
 • hy
Ես
 • hy
ետ
 • hy
ետուն
 • hy
երկրապագէք
 • hy
երհասանա
 • hy
զ գերեզմանս
 • hy
զ ծնողսն
 • hy
զայլ
 • hy
զայն
 • hy
զայս
 • hy
զաւագ
 • hy
Զաքևոնք
 • hy
զեկե ղեցիս
 • hy
զեկեղեցիս
 • hy
զի
 • hy
զիմ
 • hy
զիս
 • hy
զխաչս
 • hy
զԾոբի
 • hy
զԿեչևնուտին
 • hy
զՀաղբան
 • hy
զձեռնաւորա հակս
 • hy
զմեզ
 • hy
զմեր
 • hy
զշինեալն
 • hy
զոտ ութիւն
 • hy
զոր
 • hy
զպարիսպս
 • hy
զսեփական
 • hy
զՎաշխն
 • hy
է
 • hy
էթէ
 • hy
էին
 • hy
էտու
 • hy
ընծա
 • hy
թ ողի
 • hy
թագ աւորաց
 • hy
Թագաւորաց
 • hy
թագաւորին
 • hy
Թագաւորին
 • hy
թագաւորն
 • hy
թագաւորքն
 • hy
թիւ
 • hy
թողութե(ա)ն
 • hy
թողութե(ան)
 • hy
թոռն
 • hy
Թուին
 • hy
ժ աղբ
 • hy
ժամանակս
 • hy
ժամանեցի
 • hy
ժոգոյն
 • hy
ի գալուստն
 • hy
ի գողաւագաց
 • hy
Ի թուին
 • hy
ի Հաղբատա
 • hy
ի հաոց
 • hy
ի ձեռնաւորաց
 • hy
ի ձեռս
 • hy
ի մեծ
 • hy
ի մեծամեծաց
 • hy
ի մեր
 • hy
Ի յառ աջնորդութեան
 • hy
ի նախնեաց
 • hy
ի նմանէ
 • hy
ի սուրբ
 • hy
ի վերա
 • hy
ի վրաց
 • hy
ի տեղւոջ
 • hy
ի քահանաից
 • hy
իմ
 • hy
իմո
 • hy
ինձ
 • hy
իշխա նին
 • hy
իշխանաց
 • hy
իւր
 • hy
իւրո
 • hy
Լաւռէու
 • hy
լերամբ
 • hy
լիցխէ
 • hy
լուծ
 • hy
խափանել
 • hy
խափանէ
 • hy
խոտամարգերով
 • hy
խորանին
 • hy
ծառայութեան
 • hy
ծնող աց
 • hy
կալաւ
 • hy
կամ
 • hy
Կամաւք
 • hy
կանգնեցաք
 • hy
կատարել
 • hy
կատարէ
 • hy
կարդայ
 • hy
կոչ եաց
 • hy
կտակ
 • hy
Հալալաշէն
 • hy
հակառակի
 • hy
Հաղբատ ա
 • hy
Հաղբատա
 • hy
Հաղբատայ
 • hy
հայոց
 • hy
հայրենիք
 • hy
հանգստարանի
 • hy
հանդերձ
 • hy
հաոցս
 • hy
հարազատացս
 • hy
հարկէ
 • hy
հաւր
 • hy
հեռի
 • hy
հետէ
 • hy
հզաւրի
 • hy
հոգո
 • hy
հոգոյն
 • hy
հողով
 • hy
մ եզ
 • hy
մայրիւք
 • hy
մանտատորթ[ա]խուցէս
 • hy
մատուցանեն
 • hy
մեզ
 • hy
մեծ
 • hy
մեղաց ն
 • hy
մեղաց
 • hy
մեր
 • hy
մերոց
 • hy
մեք
 • hy
միաբանքս
 • hy
միածնի
 • hy
մինչ
 • hy
մշտընջենաւոր
 • hy
յաղ աւթս
 • hy
Յաղբա տա
 • hy
յամենակալ
 • hy
Յամս
 • hy
յամս
 • hy
յայսմ
 • hy
յաշխարհականաց
 • hy
յԱշոցք
 • hy
յԱստուծոյ
 • hy
յաւտարաց
 • hy
յեպիսկոպոսաց
 • hy
յետ
 • hy
յերկարկենդանութեան
 • hy
յիմ
 • hy
յիմոց
 • hy
յիշատակ
 • hy
յիշատակս
 • hy
յիշեցէք
 • hy
Յոհա նիսի
 • hy
յորոյ
 • hy
յուսացաք
 • hy
նզովի
 • hy
նկար իչս
 • hy
Նշանին
 • hy
Նշանն
 • hy
նոր ա
 • hy
նորա
 • hy
շահանշահ
 • hy
շահնշահի
 • hy
շատ
 • hy
շինական
 • hy
շինեցի
 • hy
շինող
 • hy
ողորմութեամբն
 • hy
ոնց
 • hy
ոչ
 • hy
Ով
 • hy
որ
 • hy
որդի
 • hy
որդիք
 • hy
որդո
 • hy
որդոյ
 • hy
որդւոյ
 • hy
Որք
 • hy
Ու քան
 • hy
ուխծ
 • hy
ուխտիս
 • hy
ոք
 • hy
պատարագ ն
 • hy
պատարագն
 • hy
ջաղացովք
 • hy
ջանա
 • hy
ջրով
 • hy
սահմանաւք
 • hy
սատանա
 • hy
սիգելով
 • hy
Սմբատ
 • hy
Սմբատա
 • hy
սոցա
 • hy
սուրբ
 • hy
սրբոյ
 • hy
վ ասն
 • hy
վա ասն
 • hy
վասն
 • hy
վարդապետաւք
 • hy
վրա ց
 • hy
տ(է)ր
 • hy
տանս
 • hy
տեառն
 • hy
տէր
 • hy
տէրանց
 • hy
տիկինի
 • hy
տո ւեալ
 • hy
տուինք
 • hy
ցուցաք
 • hy
փոխան
 • hy
փոխեցի
 • hy
փոքր
 • hy
փրկութեան
 • hy
Քուրդս
 • hy
Քրիստոսասէր
 • hy
և
 • hy
גורק
 • he
דאבא
 • he
דמתקרי
 • he
הדין
 • he
הכשירים
 • he
הצדיקים
 • he
יהודה
 • he
יק[ירא]
 • he
משכבה
 • he
עים
 • he
עים
 • he
עמידתה
 • he
קברא
 • he
ა დიდენ
 • ka
ა თორმეტ ნო
 • ka
ა მა
 • ka
ა ღაშენეს
 • ka
ა სულისა
 • ka
ა მა
 • ka
ა ღეშენა
 • ka
ა ღმოიკჲთხოთ
 • ka
აბაჲ
 • ka
აგარიანთა
 • ka
აგე
 • ka
აგუიღია
 • ka
აგჳშენებია
 • ka
ად გილისა
 • ka
ადგილნი
 • ka
ადგილსა
 • ka
ადი დე
 • ka
ადი დენ
 • ka
ადიდე
 • ka
ადიდე
 • ka
ადიდენ
 • ka
ადღეგრძელე
 • ka
ავაგე
 • ka
ავაგეთ
 • ka
ავაგენ
 • ka
ავალიშვილი
 • ka
ავაშენე
 • ka
ავაშენეთ
 • ka
ავი ღეთ
 • ka
აზიარენ
 • ka
ათაბაგ
 • ka
ათაბაგსა
 • ka
ათორმეტთა
 • ka
ათორმეტნი
 • ka
ათსს
 • ka
ათხუთმეტ
 • ka
აიგო
 • ka
აიღებდეს
 • ka
აიღოს
 • ka
აკ ურთხენ
 • ka
აკურ თხენ
 • ka
აკურთხენ
 • ka
ალნი
 • ka
ამა
 • ka
ამათ
 • ka
ამათნი
 • ka
ამან
 • ka
ამას
 • ka
ამასა
 • ka
ამასვე
 • ka
ამასცა
 • ka
ამენ
 • ka
ამით
 • ka
ამინ
 • ka
ამის
 • ka
ამისა
 • ka
ამისი
 • ka
ამისნი
 • ka
ამისსა
 • ka
ამიღია
 • ka
ამომდიან
 • ka
ამოჰვლენ
 • ka
ამღებელმან
 • ka
ამყარენ
 • ka
ამჱნ
 • ka
ამჲს
 • ka
ანოჳ
 • ka
აპრილსა
 • ka
არ ის
 • ka
არ
 • ka
არა ვინ
 • ka
არა
 • ka
არავინაა
 • ka
არათუ
 • ka
არამედ
 • ka
არაჲვისა თუჲს
 • ka
არზანგად
 • ka
არიან
 • ka
არის
 • ka
არნებისათა
 • ka
არს
 • ka
არქიმანდრიტს
 • ka
არშვილოსანი
 • ka
არც
 • ka
არცა
 • ka
ას ულმან
 • ka
ასეთ
 • ka
ასოჳლი
 • ka
ასულ ისა
 • ka
ასული
 • ka
ასულისა
 • ka
ასულსა
 • ka
ასუფევე
 • ka
აუო ვარო
 • ka
აფხაზთა
 • ka
აქა
 • ka
აღ შენება დ
 • ka
აღა პად
 • ka
აღამაღლე
 • ka
აღაპად
 • ka
აღაპი
 • ka
აღარავინ
 • ka
აღაშ ენა
 • ka
აღაშენა
 • ka
აღაშენეს
 • ka
აღგიშე ნა
 • ka
აღებასა
 • ka
აღემართე
 • ka
აღეშე ნა
 • ka
აღეშენა
 • ka
აღეშჱნა
 • ka
აღვ აშენე
 • ka
აღვა შენე
 • ka
აღვამკვე
 • ka
აღვაშ ენეთ
 • ka
აღვაშ ენე
 • ka
აღვაშენე
 • ka
აღვაშჱნე
 • ka
აღვმართეთ
 • ka
აღვსებამდის
 • ka
აღვჰუმარ თე
 • ka
აღირ სოთ
 • ka
აღმართულისა
 • ka
აღმაშენებელი
 • ka
აღმოი კითხოს
 • ka
აღმოიკითხ იან
 • ka
აღმოიკითხოს
 • ka
აღმოილიდის
 • ka
აღმოშალოს
 • ka
აღმრაცხოს
 • ka
აღმშ ენებელსა
 • ka
აღმშენებელი
 • ka
აღმშენებელისა
 • ka
აღმშენებელს
 • ka
აღოჳშენე
 • ka
აღუმართე
 • ka
აღუმსო
 • ka
აღყვავებულად
 • ka
აღშენებად
 • ka
აღშენებაჲ
 • ka
აღშენებული
 • ka
აღშენებულსა
 • ka
აღშჱნებაჲ
 • ka
აღხუ მართე
 • ka
აღხუმარ თე
 • ka
აღხუმართეთ
 • ka
აღხუმართეს
 • ka
აღჰუმართე
 • ka
აღჴოცოს
 • ka
აწ
 • ka
აჰა
 • ka
აჴოცნეს
 • ka
ბ ალაჰვარი
 • ka
ბ ზვობისა
 • ka
ბალა ვარი
 • ka
ბალავართა
 • ka
ბალავარი
 • ka
ბარბარობაი
 • ka
ბარძიმ ფეხშუემი
 • ka
ბედმან
 • ka
ბერი
 • ka
ბერისა
 • ka
ბერმან
 • ka
ბზობითგან
 • ka
ბზობის
 • ka
ბიძაჲსა
 • ka
ბიძჲსა
 • ka
ბო ლნისის
 • ka
ბო როტისა
 • ka
ბოლნელ
 • ka
ბოლნელჲ
 • ka
ბოტინატი
 • ka
ბოძებითა
 • ka
ბრალთა
 • ka
ბრალნი
 • ka
ბრძანებასა
 • ka
ბრძანებითა
 • ka
ბჭე
 • ka
ბჭედ
 • ka
ბჭეთა
 • ka
ბჭენი
 • ka
ბჭითოჳრთ
 • ka
ბჭითურთ
 • ka
ბჭჱ
 • ka
გ ამიკუეთეს
 • ka
გ ლახაკმან
 • ka
გაბრიელ
 • ka
გაგიშჳთ
 • ka
გაგჳკუეთ ეთ
 • ka
გადგა
 • ka
გავაქციეთ
 • ka
გავიკოჳთე
 • ka
გავუთავე
 • ka
გაზრდილმან
 • ka
გათავ და
 • ka
გათავდა
 • ka
გათავებითა
 • ka
გაკე თებაჲ
 • ka
გალ ატოზი
 • ka
გალატოზი
 • ka
გამამტყუვნებენ
 • ka
გამემარჯუა
 • ka
გამზრდელთა
 • ka
გამზრდელისა
 • ka
გამიკუეთს
 • ka
გამოვედით
 • ka
გამოვიდეს
 • ka
გამოიჴსენი
 • ka
გამომკრთალნი
 • ka
გამოსულა
 • ka
გამოჩნდა
 • ka
გამსრულებელნი
 • ka
განახლებად
 • ka
განგებული
 • ka
განგუარინენ
 • ka
განდიდებული
 • ka
განვასრულე
 • ka
განვიჩინე
 • ka
განკი თხვისასა
 • ka
განკითხვისასა
 • ka
განმანათლებელი სა
 • ka
განმიხუენით
 • ka
განმიჴსენებდეს
 • ka
განოჳსუენე
 • ka
განპებულ
 • ka
განუ საკუთრე
 • ka
განუსუენე
 • ka
განუყრელად
 • ka
განუჴსნელად
 • ka
განჩენილი
 • ka
გარდაიჴად ოს
 • ka
გარდაიჴადოს
 • ka
გარდაიჴდიდეს
 • ka
გარდაცვალებოჳლ თათჳს
 • ka
გასათხოვრად
 • ka
გასცეს
 • ka
გაუკუეთეთ
 • ka
გაუმარჯოჳა
 • ka
გაშოჳე ბოჳლია
 • ka
გევედრები
 • ka
გვედი ა
 • ka
გვექმ ენ
 • ka
გიორგის
 • ka
გიხაროდენ
 • ka
გლახა კმან
 • ka
გლახაკ მან
 • ka
გლახაკთა
 • ka
გლახაკისა
 • ka
გლახაკმან
 • ka
გლახაკნი
 • ka
გოლიათად
 • ka
გონებითა
 • ka
გონიერო
 • ka
გორაკელთა
 • ka
გოჳარისა
 • ka
გოჳჱმართლების
 • ka
გრქუა
 • ka
გუ ადიდენ
 • ka
გუარისა
 • ka
გუექმ ნა
 • ka
გულს მოდგინეობასა
 • ka
გულსა
 • ka
გულსმოდ გინებით
 • ka
გჳბოძა
 • ka
გჳიბოძა
 • ka
დ ღ ე ა
 • ka
და ვასუენენ
 • ka
და
 • ka
დააკ ლოს
 • ka
დააკლოს
 • ka
დაამტკიცენ
 • ka
დაამყარენ
 • ka
დაგ ვიცუვენ
 • ka
დაგჳფარენ
 • ka
დადგა
 • ka
დადვა
 • ka
დაემყარა
 • ka
დაეფლას
 • ka
დაეწერა
 • ka
დავ დევ
 • ka
დავ დგით
 • ka
დავასხენ
 • ka
დავდგი
 • ka
დავდევ
 • ka
დავიწყე
 • ka
დავსჳ
 • ka
დავუწერე
 • ka
დავფიქლე
 • ka
დავწერე
 • ka
დავწერეთ
 • ka
დავჰჴსენ
 • ka
დავჰჴსნ
 • ka
დაიდვა
 • ka
დაიდვეს
 • ka
დაიცვენ
 • ka
დაიცოჳენ
 • ka
დაკრძალულად
 • ka
დალეწილნი
 • ka
დამ რჩეს
 • ka
დამაკლენ
 • ka
დამიწერია
 • ka
დამკჳდრებულთა
 • ka
დამპალ
 • ka
დაოჳკლებელად
 • ka
დაოჳჭირვებელ მან
 • ka
დარბაზი
 • ka
დასა ხედავად
 • ka
დასა
 • ka
დასაბამითგან
 • ka
დასაბამითგანთა
 • ka
დასოჳა
 • ka
დასხმად
 • ka
დაუდევ
 • ka
დაუმკვიდრე
 • ka
დაძუელებულ
 • ka
დაწერილი
 • ka
დაწერილია
 • ka
დაწერჲ ლი
 • ka
დაჲსუა
 • ka
დაჲცევ
 • ka
დე დათა
 • ka
დე დოფ ლისა თოჳი ს
 • ka
დებულ
 • ka
დედა
 • ka
დედამან
 • ka
დედაო
 • ka
დედასმიწაზედა
 • ka
დედაჲ
 • ka
დედისა
 • ka
დედოფა ლი
 • ka
დედოფალო
 • ka
დევნილი
 • ka
დეკანოზი
 • ka
დეკანოზისა
 • ka
დეოფალთა
 • ka
დეოფალი
 • ka
დი დისა
 • ka
დი დე ბი სა ო
 • ka
დიაკონნო
 • ka
დიანა
 • ka
დიდებაჲ
 • ka
დიდებისა
 • ka
დიდებისაო
 • ka
დიდებულისა
 • ka
დიდვა
 • ka
დიდთა
 • ka
დიდი
 • ka
დიდისა
 • ka
დიდსა
 • ka
დიკისაჲ
 • ka
დისწული
 • ka
დლმ
 • ka
დრაჰკანი
 • ka
დუხჭირმან
 • ka
დღე
 • ka
დღეასწაულსა
 • ka
დღეგრძელობაჲსა
 • ka
დღეგრძელობით
 • ka
დღეგრძელობისათჳს
 • ka
დღესა!
 • ka
დღესა
 • ka
დღესასწაული
 • ka
დღესასწაულის
 • ka
დღესასწაულობდეთ
 • ka
დღესასწაულსა
 • ka
დღისა
 • ka
დღჱგრ ძელებისათჳს
 • ka
დჲდჲ სა
 • ka
ე სე
 • ka
ე კლესიისა
 • ka
ებ ჲსსკოპოზმან
 • ka
ებისკობოზისა
 • ka
ებისკოპოსად
 • ka
ებისკოპოსი
 • ka
ებისკოპოსმა
 • ka
ებისკოპოსმან
 • ka
ებისკოპოსსა
 • ka
ეგების
 • ka
ეგოჳტერი
 • ka
ეგოჳტერისა
 • ka
ეგრე
 • ka
ეგუიტერაჲ
 • ka
ეგუტერი
 • ka
ეკ ლესიაი
 • ka
ეკ ლესიასა
 • ka
ეკლ ესისათუის
 • ka
ეკლე სიაჲ
 • ka
ეკლე სიასა
 • ka
ეკლესია ჲ
 • ka
ეკლესია
 • ka
ეკლესიათაჲ
 • ka
ეკლესიაი
 • ka
ეკლესიაო
 • ka
ეკლესიასა
 • ka
ეკლესიაჲ
 • ka
ეკლესიაჲსაჲ
 • ka
ეკლესიითა
 • ka
ეკლესიისა
 • ka
ეკლესიისაგან
 • ka
ეკლესიისანი
 • ka
ეკლესიისაჲ
 • ka
ეკლესიჲსა
 • ka
ეკუტერი
 • ka
ეპი სკოპოზმან
 • ka
ეპისკოპისი
 • ka
ეპისკოპოსი
 • ka
ეპისკოპოსისნი
 • ka
ერთათჳს
 • ka
ერთი
 • ka
ერისა
 • ka
ერისთავთ ერი სთავისა
 • ka
ერისთავთ-ერისთავი
 • ka
ერისთავთა ერისთავი
 • ka
ერისთავთერისთავთა
 • ka
ერისთავთერისთავისა
 • ka
ერისთავი
 • ka
ერისთავისა
 • ka
ერისთავმან
 • ka
ეს ე
 • ka
ეს
 • ka
ესავწყ.
 • ka
ესე
 • ka
ესუენა
 • ka
ეტყჳს
 • ka
ეყ ავ
 • ka
ეყავ
 • ka
ვ თქუა
 • ka
ვ ყო
 • ka
ვა რ
 • ka
ვამსახ|ურეთ
 • ka
ვაომებ
 • ka
ვარ
 • ka
ვართ
 • ka
ვარსკვლავი
 • ka
ვე ნაჴს ა
 • ka
ვემართლებოდე
 • ka
ვენაჴი
 • ka
ვენაჴითა
 • ka
ვერავინ
 • ka
ვი ნ
 • ka
ვიგოჳლსმო დგინე
 • ka
ვიდრე
 • ka
ვით ა
 • ka
ვითარ
 • ka
ვითარცა
 • ka
ვიკადრებ
 • ka
ვინ
 • ka
ვინაცა
 • ka
ვინც ა
 • ka
ვინცა
 • ka
ვიქმ ენ
 • ka
ვიქმენ
 • ka
ვიყავ
 • ka
ვიწყე
 • ka
ვფუ ცო
 • ka
ვჰ მარხივარ
 • ka
ვჲთა
 • ka
ზე
 • ka
ზედა
 • ka
ზედაით
 • ka
ზედასაფიქლავად
 • ka
ზედაშე
 • ka
ზედაშჱ
 • ka
ზემოთ
 • ka
ზემოისა
 • ka
ზეობასა
 • ka
ზნითა
 • ka
ზომასა
 • ka
ზოჳარსა
 • ka
ზრახვიენ
 • ka
ზუარი
 • ka
ზღავს
 • ka
ზღუდე
 • ka
ზღუდეჲ
 • ka
ზღუდისაჲ
 • ka
ზჱ
 • ka
 • ka
თავადი
 • ka
თავყანისაცემელად
 • ka
თანა
 • ka
თანამდგომობითა
 • ka
თანამეცხედ რესა
 • ka
თანამეცხედრე
 • ka
თანამეცხედრესა
 • ka
თაჳ ყანისმცემელ ნი
 • ka
თაჳყანი
 • ka
თაჳყანისხცეს
 • ka
თებერვალი
 • ka
თევდორასი
 • ka
თევდორე
 • ka
თევდორობაჲ
 • ka
თელ
 • ka
თესლთაგან
 • ka
თესლთგან
 • ka
თვით
 • ka
თთუესა
 • ka
თუალად
 • ka
თუალპატიოსანს
 • ka
თუარემ
 • ka
თუესა
 • ka
თუინიერ
 • ka
თქუას
 • ka
თქუენ
 • ka
თქუენთა
 • ka
თქუენითა
 • ka
თქუენს
 • ka
თქუენსა
 • ka
თქუენცა
 • ka
თჳსი
 • ka
იანვრისა
 • ka
იარებოდა
 • ka
იგი
 • ka
იგიცა
 • ka
იესოჳ
 • ka
იესუ
 • ka
იესუის
 • ka
ილორისაო
 • ka
ილოცვიდეთ
 • ka
იმსახოჳ რებდეთ
 • ka
ინდიკტიონსა
 • ka
იოჳრვოს
 • ka
ის
 • ka
იქმნა
 • ka
იქმნებოდა
 • ka
იყავნ
 • ka
იყო
 • ka
იყოს
 • ka
იყუნეს
 • ka
იყჳ
 • ka
იძიენ
 • ka
იწ როებასა
 • ka
იწროებასა
 • ka
კანონსა
 • ka
კანონსამცა
 • ka
კარად
 • ka
კართა
 • ka
კარი
 • ka
კარის
 • ka
კარისა
 • ka
კარისბჭესა
 • ka
კარისბჭისა
 • ka
კარნი
 • ka
კაცთა
 • ka
კაცთმოყუარებითა
 • ka
კაცი
 • ka
კაცისაჲ
 • ka
კაცმან
 • ka
კედელი
 • ka
კეთილის
 • ka
კიბედ
 • ka
კიდე
 • ka
კონსტანტინე
 • ka
კონქი
 • ka
კოშკე ბი
 • ka
კოშკი
 • ka
კოჳთვნილნი
 • ka
კოჳრთხეოჳლისა
 • ka
კრებუ ლითურთ
 • ka
კრული
 • ka
კრულია
 • ka
კრულიმც
 • ka
კრულმცა
 • ka
კსე
 • ka
კუალად
 • ka
კუთხენი
 • ka
კუმურდოელი საჲ
 • ka
კუმურდოელმან
 • ka
კუმურდოელსა
 • ka
კურთხეულ
 • ka
კურთხეულო
 • ka
კუჱრთხად
 • ka
კჳრა პალატისა
 • ka
კჳრასა
 • ka
კჳრიელეისონითა
 • ka
კჳრიკე
 • ka
კჳრის
 • ka
ლაგამა დ
 • ka
ლაშქარს
 • ka
ლი
 • ka
ლიხითვე
 • ka
ლმან
 • ka
ლომ თასა
 • ka
ლომი
 • ka
ლომისაგა ნ
 • ka
ლოც ვასა
 • ka
ლოც ვასა
 • ka
ლოცვა სა
 • ka
ლოცვა
 • ka
ლოცვათა
 • ka
ლოცვაი
 • ka
ლოცვასა
 • ka
ლოცუა
 • ka
ლოცუასა
 • ka
ლხენად
 • ka
მ ათნი
 • ka
მ ეოხებითა
 • ka
მ ეფეთა
 • ka
მ თავ არ ანგ ელო ზო
 • ka
მ ისისა
 • ka
მ შო ბელ თა
 • ka
მ აჲსსა
 • ka
მ ე
 • ka
მ ეოხებითა
 • ka
მ ათსა
 • ka
მ ეფობასა
 • ka
მა მა
 • ka
მა მული
 • ka
მადლითა
 • ka
მადლმა
 • ka
მათ
 • ka
მათდა
 • ka
მათთა
 • ka
მათთათჳს
 • ka
მათი სა
 • ka
მათი
 • ka
მათისა
 • ka
მათისამან
 • ka
მათმან
 • ka
მათნი
 • ka
მათსა
 • ka
მალესაგან
 • ka
მამ ისა
 • ka
მამადედათა
 • ka
მამათა
 • ka
მამათმთავრობასა
 • ka
მამანი
 • ka
მამანო
 • ka
მამას ახლისი
 • ka
მამასა
 • ka
მამასახლისი
 • ka
მამაჲ
 • ka
მამაჲც
 • ka
მამისა
 • ka
მამისაჲთა
 • ka
მამოჳლი
 • ka
მამოჳლსა
 • ka
მამული
 • ka
მამულობით
 • ka
მამფალი
 • ka
მამფლისა
 • ka
მან
 • ka
მანგლელისი
 • ka
მანდატურთუხუცესი
 • ka
მანვე
 • ka
მარადის
 • ka
მართ ალჲ
 • ka
მართალნი
 • ka
მარინა
 • ka
მარცხენეთაგან
 • ka
მარჯ უენესა
 • ka
მარჯუჱნეთა
 • ka
მას
 • ka
მასა
 • ka
მასვე
 • ka
მასვეა
 • ka
მასცა
 • ka
მაშენებელი
 • ka
მაშენებელნი
 • ka
მაშენებელსა
 • ka
მაშჱნებელი
 • ka
მაც ხოვრისა ო
 • ka
მაცილობელი
 • ka
მაცხო ვრისა
 • ka
მაცხოვარო
 • ka
მაცხოვარჲ
 • ka
მაცხოვრისაჲ
 • ka
მაწყუერელ
 • ka
მაჭას
 • ka
მახარე ბე ლი
 • ka
მახარებელი
 • ka
მახვილათ
 • ka
მბრძოლთა
 • ka
მე ქმენ
 • ka
მე ოხები თა
 • ka
მე ფობა სა
 • ka
მე
 • ka
მედგა
 • ka
მევე
 • ka
მეზურითა
 • ka
მეზურჲთა
 • ka
მეო ხ ხეყ ავ
 • ka
მეო ხებითა
 • ka
მეო ხებისათჳს
 • ka
მეორე
 • ka
მეორედ მოსვლაი
 • ka
მეორედ
 • ka
მეოხ ე ყა ვ
 • ka
მეოხ ეყავ
 • ka
მეოხ ეყავ
 • ka
მეოხ
 • ka
მეოხებად
 • ka
მეოხებითა
 • ka
მეოხებითა
 • ka
მეოხებისათჳს
 • ka
მეოხებჲთა
 • ka
მეოხეყავ
 • ka
მეოჳფეო
 • ka
მერმესა
 • ka
მეტი
 • ka
მეტიალა
 • ka
მეუფეო
 • ka
მეუფჱ
 • ka
მეუღლესა
 • ka
მეუღლისა
 • ka
მეფე
 • ka
მეფეთ
 • ka
მეფეთა მეფე
 • ka
მეფეთა
 • ka
მეფეთმეფისა
 • ka
მეფემან
 • ka
მეფეს
 • ka
მეფის
 • ka
მეფისა
 • ka
მეფობამან
 • ka
მეფობასა
 • ka
მეფობისა
 • ka
მეფოობისა
 • ka
მეფჱ
 • ka
მექმენ
 • ka
მეცა
 • ka
მეცხრამეტესა
 • ka
მეჭამა
 • ka
მზგავსნო
 • ka
მზღ ვარისა
 • ka
მზღვა რისაჲ
 • ka
მზღველი
 • ka
მზღვრისა
 • ka
მთავა რმოწამისაჲთა
 • ka
მთავარ ანგელოზ ო
 • ka
მთავარანგელოზთაჲ
 • ka
მთავარანგელოზნი
 • ka
მთავარანგელოზჲ
 • ka
მთავარეპისკოპოზი
 • ka
მთავარეპისკოპოსი
 • ka
მთავარმოწამისა ჲთა
 • ka
მთეველთათჳს
 • ka
მთუარ ისასა
 • ka
მი ცვალებულთათჳს
 • ka
მი მონასეო
 • ka
მიერ
 • ka
მიზეზისათჳს
 • ka
მითხო ვეთ
 • ka
მიითოჳალე
 • ka
მიმაბარე
 • ka
მიმადლებულო
 • ka
მიმართ
 • ka
მიმძლავრებით
 • ka
მის თა
 • ka
მის ნი
 • ka
მის თა
 • ka
მის
 • ka
მისა
 • ka
მისაგებელი
 • ka
მისაფარველე
 • ka
მისგან
 • ka
მისთა
 • ka
მისთათა
 • ka
მისთასა
 • ka
მისთაჲთა
 • ka
მისი
 • ka
მისითა
 • ka
მისისა
 • ka
მისნი
 • ka
მისსა
 • ka
მიუვალია
 • ka
მიქმნია
 • ka
მიცვა ლებულთა
 • ka
მიცვალებულთაეთვის
 • ka
მიწამან
 • ka
მიწანი
 • ka
მიწას
 • ka
მიწასა
 • ka
მიწაჲ
 • ka
მიწირვებდეს
 • ka
მიწისა
 • ka
მიხედავთ
 • ka
მიჴსნეს
 • ka
მკვდარი
 • ka
მკჳდრად
 • ka
მლოცვ ელმან
 • ka
მნახავნი
 • ka
მო მსხმელი
 • ka
მო ნა
 • ka
მო ციქოჳ ლნო
 • ka
მო მეც
 • ka
მო მავალთა
 • ka
მობაძავისა
 • ka
მოგვიხსენიებდეთ
 • ka
მოგიჴსენნეს
 • ka
მოგუიჴსენენით
 • ka
მოგჳჴსენენით
 • ka
მოვაჴსენე
 • ka
მოვიგე
 • ka
მოვიდეს
 • ka
მოიხსენიე
 • ka
მოიჴსენე
 • ka
მოკიდებით
 • ka
მოკუდეს
 • ka
მომ იხსენებდეთ
 • ka
მომ
 • ka
მომაგოს
 • ka
მომავალთა
 • ka
მომავალი
 • ka
მომავალმან
 • ka
მომავლიდგან
 • ka
მომდებია
 • ka
მომიყვანა
 • ka
მომიხსენეთ
 • ka
მომიჴ სენეთ
 • ka
მომიჴსენებდეთ
 • ka
მომიჴსენეთ
 • ka
მომიჴსნეთ
 • ka
მომმადლა
 • ka
მომმადლე
 • ka
მომცა
 • ka
მონაი
 • ka
მონას
 • ka
მონასა
 • ka
მონასტ რისა
 • ka
მონასტერი
 • ka
მონასტრისამან
 • ka
მონაწილემან
 • ka
მონაჲ
 • ka
მონისა
 • ka
მონისათვის
 • ka
მონო ზანი
 • ka
მოსამსახურეს
 • ka
მოსახსენებლად
 • ka
მოსაჴსენებლად
 • ka
მოუშუებდეს
 • ka
მოქმედობისა
 • ka
მოყუარენო
 • ka
მოშთვბდმქო
 • ka
მოციქულთა
 • ka
მოციქულთასა
 • ka
მოციქულნი
 • ka
მოწამენი
 • ka
მოწამისა
 • ka
მოწმე
 • ka
მოწუეოჳლ
 • ka
მოწყალებას
 • ka
მოწყალებითა
 • ka
მოწყალისა
 • ka
მოხატვით
 • ka
მოხვაიშნე
 • ka
მოჳნ
 • ka
მრავალთა
 • ka
მრავალფ ერთათჳს
 • ka
მსახოჳრებაჲ
 • ka
მტერთათჳს
 • ka
მტჳრთველ
 • ka
მფარველ
 • ka
მღდელ
 • ka
მღდელთ მოძღურობასა
 • ka
მღდელთმოძღუარ თა
 • ka
მღდელთმოძღურად
 • ka
მღდელნო
 • ka
მღუდელთმთავართა
 • ka
მყო ფმა
 • ka
მყოფმან
 • ka
მშობელ თა
 • ka
მშობელთა
 • ka
მშობელისა
 • ka
მშობელისაჲთა
 • ka
მშრომელთა
 • ka
მცველ
 • ka
მცველი
 • ka
მცირედი
 • ka
მცირეთა
 • ka
მცხეთისა
 • ka
მძოვართა
 • ka
მწარეთა
 • ka
მწედ
 • ka
მწიგნობარმან
 • ka
მწირისა
 • ka
მწოჳლილნი
 • ka
მჲმძლავრებით
 • ka
მჴ ევალმან
 • ka
მჴევალი
 • ka
ნ აშობნი
 • ka
ნაგები
 • ka
ნადი
 • ka
ნათესავთ ა
 • ka
ნათლისმ ცემელ ჲ
 • ka
ნათლისმ ცემელისაჲთა
 • ka
ნათლისმც ემელისაჲთა
 • ka
ნათლისმცე მლისაჲთა
 • ka
ნათლისმცემლისასა
 • ka
ნათლისმცემლისაჲ
 • ka
ნათლისმცემლისაჲთა
 • ka
ნაკლულევანებასა
 • ka
ნასყი დევსა
 • ka
ნაფერთალნი
 • ka
ნაშობნი
 • ka
ნაცვალ მაგე
 • ka
ნახ პეტისაჲ
 • ka
ნახპეტისაჲ
 • ka
ნებიერობით
 • ka
ნებითა
 • ka
ნებისათა
 • ka
ნიქოზელ
 • ka
ნოენბერსა
 • ka
ნოსელი
 • ka
ნუ
 • ka
ნჲშანჲ
 • ka
ოდენ
 • ka
ოდეს
 • ka
ოთნი
 • ka
ოთხნი
 • ka
ორ
 • ka
ორათვე
 • ka
ორგულობასა
 • ka
ორთა
 • ka
ორთავე
 • ka
ორი
 • ka
ორკერძოთავე
 • ka
ოფალო
 • ka
ოფლთა
 • ka
ოქროსა
 • ka
ოც
 • ka
ოჳ ძლეველი
 • ka
ოჳდაბნოთ
 • ka
ოჳკან
 • ka
ოჳკუეთოჳ
 • ka
ოჳფალთა
 • ka
ოჳფალო
 • ka
ოჳფალოო
 • ka
ოჳფლისა
 • ka
ოჳფლჲსა
 • ka
ოჳფროჲს
 • ka
ოჳღირსი჻
 • ka
ოჳშოჳელა
 • ka
ოჳწინა
 • ka
ოჳწირონ
 • ka
ოჳჴსენებლობასა
 • ka
პალატისა
 • ka
პარასკევი
 • ka
პასუხი
 • ka
პატივსა
 • ka
პატიოსანი
 • ka
პატიოსნისა
 • ka
პატრი კიოს
 • ka
პატრიკიოსისა
 • ka
პატრონთა
 • ka
პატრონი
 • ka
პატრონისა
 • ka
პატრონმან
 • ka
პატრონსა
 • ka
პირ ველ მოწამე
 • ka
პირველ
 • ka
პირველად
 • ka
პირველს
 • ka
პირველსავე
 • ka
პირით
 • ka
პირითა
 • ka
პირს
 • ka
ჟამ სა
 • ka
ჟამთა
 • ka
ჟამთას ა
 • ka
ჟამთასა
 • ka
ჟამი
 • ka
ჟამისწირვაი
 • ka
ჟამსა
 • ka
რ ომელსა
 • ka
რათა
 • ka
რაიმე
 • ka
რამეთუ
 • ka
რანიც
 • ka
რაცა
 • ka
რაჲთა
 • ka
რაჲთაგან
 • ka
რაჲსამე
 • ka
რაჲსაცა
 • ka
რეჴი
 • ka
რომ
 • ka
რომე
 • ka
რომელ სა
 • ka
რომელ
 • ka
რომელთა
 • ka
რომელთაცა
 • ka
რომელი
 • ka
რომელმან
 • ka
რომელმან
 • ka
რომელნი
 • ka
რომელნიცა
 • ka
რომლისა
 • ka
რქაჲ
 • ka
რძალმან
 • ka
ს ულსა
 • ka
სა ყოფელსა
 • ka
სა ლოცველად
 • ka
სა ლხინებლად
 • ka
საგალობელად
 • ka
სად იდებელად
 • ka
სადიდებელად
 • ka
სადიდებლად
 • ka
საზედაშედ
 • ka
საზითვოსაგან
 • ka
საკურთხეველი
 • ka
საკჳრველ თმოქმედო
 • ka
სალ ოცველად
 • ka
სალოც ველად
 • ka
სალოცავად
 • ka
სალოცვე ლად
 • ka
სალოცველად
 • ka
სალოცველსახსენებელად
 • ka
სამართალი
 • ka
სამართალნი
 • ka
სამართალჲ
 • ka
სამარხავს
 • ka
სამარხისა
 • ka
სამარხოჲ
 • ka
სამებაო
 • ka
სამებასა
 • ka
სამებისაჲთა
 • ka
სამებობაჲ
 • ka
სამკაული
 • ka
სამკჳდრებელი
 • ka
სამლოცველოდ
 • ka
სამლოცველოი
 • ka
სამრეკლო
 • ka
სამყარო
 • ka
სამწერობელნი
 • ka
სამწირველოსა
 • ka
სანათლავი
 • ka
საოხად
 • ka
სარქალი
 • ka
სასაკმევლედ
 • ka
სასანთლედ
 • ka
სასახლენი
 • ka
სასოებაჲ
 • ka
სასოებისა
 • ka
სასუფეველი
 • ka
სასუფეველსა
 • ka
სატანჯ ველთაგან
 • ka
საუკუნეს
 • ka
საუკუნესა
 • ka
საუკუნოდ
 • ka
საუკუნოი
 • ka
საუკუნოსა
 • ka
საუკუნოჲ
 • ka
საუფლოი
 • ka
საფლავი
 • ka
საფლავნი
 • ka
საქულბაგე ნი
 • ka
საყდარი
 • ka
საყდარსა
 • ka
საყდარსა
 • ka
საყდრად
 • ka
საყდრისა
 • ka
საყდრისაგან
 • ka
საყო ფელი
 • ka
საყოფელი
 • ka
საყოფელნიცა
 • ka
საყოფელსა
 • ka
საყოფელჲ
 • ka
საშინელ სა
 • ka
საშჯელისასა
 • ka
საძირკველი
 • ka
საძირკოჳლითვე
 • ka
საწოლის
 • ka
საწუთ რად
 • ka
საწუთოსა
 • ka
საწუთროს
 • ka
საწყალობელი
 • ka
სახ ლის
 • ka
სახე ლითა
 • ka
სახე ლითა
 • ka
სახე ლითა
 • ka
სახელი თა
 • ka
სახელითა
 • ka
სახელისა
 • ka
სახელს ა
 • ka
სახელსა
 • ka
სახიერნო
 • ka
სახლი
 • ka
სახლისა
 • ka
სახლნი
 • ka
სახსრა დ
 • ka
საჴმართასა
 • ka
საჴნველი
 • ka
საჴსენებელად
 • ka
საჴსენებლად
 • ka
საჴსრად
 • ka
სევასტოსი
 • ka
სერობაჲს
 • ka
სეფითა
 • ka
სეფისა
 • ka
სეფისაჲ
 • ka
სეფისკუერი
 • ka
სიკვდილმან
 • ka
სიმართლისანი
 • ka
სიონი
 • ka
სიონისა
 • ka
სიონისანი
 • ka
სიონისაჲ
 • ka
სიონსა
 • ka
სისხლისათჳს
 • ka
სისხლსა
 • ka
სიყუარულისათჳს
 • ka
სოფელსა
 • ka
სოფლისაგან
 • ka
სოჳ ლსა
 • ka
სოჳლსა
 • ka
სრულ
 • ka
სრული
 • ka
სრულობით
 • ka
სრულსა
 • ka
სტოაჲ
 • ka
სუეანები
 • ka
სუეტნი
 • ka
სულ სა
 • ka
სულთა
 • ka
სული სა
 • ka
სული სა
 • ka
სული
 • ka
სულიერი
 • ka
სულითა
 • ka
სულისა
 • ka
სულკურთხეულთა
 • ka
სულკურთხეულისა
 • ka
სულნი
 • ka
სულსა
 • ka
სუფევათა
 • ka
სუფევასა
 • ka
სწადდა
 • ka
სწორის
 • ka
სხუა
 • ka
სხუანი
 • ka
სხუაჲ
 • ka
სხცეთ
 • ka
ტანად
 • ka
ტაძარი
 • ka
ტაძრისა
 • ka
ტახტი
 • ka
ტრაპეზისა
 • ka
ტრაპეზსა
 • ka
ტყითა
 • ka
უბრძანეს
 • ka
უებროს
 • ka
უთხარით
 • ka
უკუდავად
 • ka
უკუნისამდე
 • ka
ულამაზესი
 • ka
ულხინეთ
 • ka
უმეტესად
 • ka
უმეტესო
 • ka
უმეყვსოთა
 • ka
უნარჩე ვესნი
 • ka
უნდობსა
 • ka
უსამართლო
 • ka
უფალო
 • ka
უფალსა
 • ka
უფლისა
 • ka
უფლისაჲ
 • ka
უფლობასა
 • ka
უფროსად
 • ka
უქონოთა
 • ka
უღირსება
 • ka
უღირსი
 • ka
უშუელეთ
 • ka
უცხო
 • ka
უძლეველი
 • ka
ფასი
 • ka
ფერითა
 • ka
ფერისცვალებისაო
 • ka
ფერისცვალებისასა
 • ka
ფიჩოსანთა
 • ka
ფიჩოსანთაგან
 • ka
ფრიად
 • ka
ფჱისხაგად
 • ka
ქადაგებულო
 • ka
ქალად
 • ka
ქალაქი
 • ka
ქალაქისა
 • ka
ქალყმათა
 • ka
ქალწულ
 • ka
ქართველთა
 • ka
ქართლისა
 • ka
ქარტოცისანიი
 • ka
ქვა
 • ka
ქვათა
 • ka
ქვეშე
 • ka
ქვისაგან
 • ka
ქვისგან
 • ka
ქმარი
 • ka
ქოეშეთ
 • ka
ქორ წინებად
 • ka
ქორონიკონი
 • ka
ქორონიკონს
 • ka
ქორონიკონსა
 • ka
ქრისეპულის
 • ka
ქრისტ
 • ka
ქრისტე
 • ka
ქრისტეანთაჲსა
 • ka
ქრისტეე
 • ka
ქრისტემან
 • ka
ქრისტეს
 • ka
ქრისტესა
 • ka
ქრისტესი
 • ka
ქრისტესითა
 • ka
ქრისტესო
 • ka
ქრისტეშობისი
 • ka
ქრისტჱ სი
 • ka
ქრისტჱსი თა
 • ka
ქრისტჱსი თა
 • ka
ქრისტჱსი
 • ka
ქრისტჱსითა
 • ka
ქრისტჱსმან
 • ka
ქრონიკონ
 • ka
ქრონიკონი
 • ka
ქრონიკონს
 • ka
ქრონიკონსა
 • ka
ქუემოისა
 • ka
ქუეყანასა
 • ka
ქუეყნამდის
 • ka
ქუეყნისა
 • ka
ქუეშე
 • ka
ქულბაგი
 • ka
ქურივისანი
 • ka
ქუჱშემცა
 • ka
ღ მრთისმშობლისაჲთა
 • ka
ღ მერთმან
 • ka
ღალაჲ
 • ka
ღამის
 • ka
ღამისთევაჲ
 • ka
ღარიბი
 • ka
ღი რს
 • ka
ღირს ვიქნენით
 • ka
ღირს-ვი ქმენ
 • ka
ღირს
 • ka
ღირსვიქმენ
 • ka
ღირსვიქმნენით
 • ka
ღირსისა
 • ka
ღირსმყავთ
 • ka
ღირსმყო
 • ka
ღირსყოს
 • ka
ღმერთი
 • ka
ღმერთმან
 • ka
ღმერთო
 • ka
ღმერთსა
 • ka
ღმრ თისა ჲ
 • ka
ღმრთ ისმშობელო
 • ka
ღმრთაებისაო
 • ka
ღმრთაებისაჲ
 • ka
ღმრთი საჲთა
 • ka
ღმრთი სმშობელისაჲთა
 • ka
ღმრთივგუირგუინოსნის
 • ka
ღმრთივდაცულისა
 • ka
ღმრთიისა
 • ka
ღმრთის
 • ka
ღმრთისა ო
 • ka
ღმრთისა
 • ka
ღმრთისაგან
 • ka
ღმრთისათა
 • ka
ღმრთისათუის
 • ka
ღმრთისაი თა
 • ka
ღმრთისაითა
 • ka
ღმრთისაო
 • ka
ღმრთისაჲ თაჲ
 • ka
ღმრთისაჲ
 • ka
ღმრთისაჲთ ა
 • ka
ღმრთისაჲთ ა
 • ka
ღმრთისაჲთა
 • ka
ღმრთისმ შობელისა
 • ka
ღმრთისმეტყუელი
 • ka
ღმრთისმშ ობლისაჲთა
 • ka
ღმრთისმშ ობლის აი თა
 • ka
ღმრთისმშო ბელისაჲთა
 • ka
ღმრთისმშობე ლო
 • ka
ღმრთისმშობელისა
 • ka
ღმრთისმშობელისათა
 • ka
ღმრთისმშობელისასა
 • ka
ღმრთისმშობელისაჲ
 • ka
ღმრთისმშობელისაჲთა
 • ka
ღმრთისმშობელმა
 • ka
ღმრთისმშობელო
 • ka
ღმრთისმშობელსა
 • ka
ღმრთისმშობლი საჲთა
 • ka
ღმრთისმშობლის
 • ka
ღმრთისმშობლისაჲ
 • ka
ღმრთისმშობლისაჲთ ა
 • ka
ღმრთისმშობლისაჲთა
 • ka
ღმრთისჲ თა
 • ka
ღმრთჲა ებისაო
 • ka
ღმრისაჲთა
 • ka
 • ka
ყავთ
 • ka
ყანითა
 • ka
ყველიერისა
 • ka
ყმათა
 • ka
ყმამან
 • ka
ყოვ ლისაგან
 • ka
ყოველ თა
 • ka
ყოველგან
 • ka
ყოველთა
 • ka
ყოველთაო
 • ka
ყოველი
 • ka
ყოველინი
 • ka
ყოველნი
 • ka
ყოველნოვე
 • ka
ყოველსა
 • ka
ყოვლად წმიდისა
 • ka
ყოვლად
 • ka
ყოვლით
 • ka
ყოვლითა
 • ka
ყოვლისავე
 • ka
ყოვლისაჲ
 • ka
ყოფილი
 • ka
ყუალა
 • ka
შ ეიწყალე
 • ka
შ აფათსა
 • ka
შ ეწევნითა
 • ka
შალვა
 • ka
შაოსანი
 • ka
შარავანდედი
 • ka
შარიადი
 • ka
შაფათს
 • ka
შაშიანისა
 • ka
შაშიანისა
 • ka
შაჰვად
 • ka
შაჰრამანსა
 • ka
შე იწყალნე
 • ka
შე მკობად
 • ka
შე აწიე ნ
 • ka
შე აწიენ
 • ka
შე უსუენებდეს
 • ka
შეგვინდვნეს
 • ka
შეგინდენეს
 • ka
შეგჳიწყალნა
 • ka
შეეძლო
 • ka
შეეწიე
 • ka
შევამკვე
 • ka
შევედრებუ ლი
 • ka
შევერთვი
 • ka
შევიდე
 • ka
შევკაზმენ
 • ka
შევლენ
 • ka
შევმოსე
 • ka
შევქმენ
 • ka
შევწირე
 • ka
შევჰკაზმენ
 • ka
შევჰკზმენ
 • ka
შეზღუდვილნი
 • ka
შეი წყალე
 • ka
შეივედრე
 • ka
შეიმოსა
 • ka
შეიპყრა
 • ka
შეიწ ყალენ
 • ka
შეიწირე
 • ka
შეიწირენ
 • ka
შეიწყა ლე
 • ka
შეიწყაე
 • ka
შეიწყალე
 • ka
შეიწყალენ
 • ka
შემ დგომად
 • ka
შემდგომად
 • ka
შემდგომათა
 • ka
შემდგომითი
 • ka
შემეწიოს
 • ka
შემინდვენ
 • ka
შემიცვალოს
 • ka
შემიწირამს
 • ka
შემიწყალე
 • ka
შემკობად
 • ka
შემოვიდეს
 • ka
შემოსულასა
 • ka
შემოსწირა
 • ka
შემოჰვედრა
 • ka
შემცაიცვლების
 • ka
შემძლე
 • ka
შემწენი
 • ka
შენ ნი
 • ka
შენ
 • ka
შენდ ა
 • ka
შენდ ა
 • ka
შენდა
 • ka
შენდობაი
 • ka
შენდობისათვის
 • ka
შენებად
 • ka
შენებასა
 • ka
შენებაჲ
 • ka
შენი
 • ka
შენისა
 • ka
შენისაჲ
 • ka
შენისაჲთა
 • ka
შენმიერითა
 • ka
შენს
 • ka
შენსა
 • ka
შეს უენებითა
 • ka
შესავედრებელად
 • ka
შესწირა
 • ka
შეუდნეს
 • ka
შეუნდევენ
 • ka
შეუნდვენ
 • ka
შეუნდვნეს
 • ka
შეუნდოს
 • ka
შეუცვალოს
 • ka
შექმნა
 • ka
შეჩუენებულ მცა
 • ka
შეჩუენებულ
 • ka
შეც ვალოს
 • ka
შეცვ ალოს
 • ka
შეცვალოს
 • ka
შეცუალოს
 • ka
შეწევ ნითა
 • ka
შეწევ ნითა
 • ka
შეწევნი თა
 • ka
შეწევნითა
 • ka
შეწევნჲთა
 • ka
შეწყალე
 • ka
შეხეწიე
 • ka
შეხიწყალენ
 • ka
შეხუაბთ
 • ka
შეჲწყალე
 • ka
შვილ ნი
 • ka
შვილ ნი
 • ka
შვილთა
 • ka
შვილი თურთ
 • ka
შვილისა
 • ka
შვილისშვილმან
 • ka
შვილმან
 • ka
შვილნი
 • ka
შვლთათვს
 • ka
შიგა
 • ka
შიგან
 • ka
შიდა
 • ka
შინა
 • ka
შობაჲ
 • ka
შოჳებათაგან
 • ka
შტოჲ
 • ka
შუა
 • ka
შუებად
 • ka
შუენიერო
 • ka
შჯულისაგან
 • ka
შჳლთა
 • ka
ჩემ
 • ka
ჩემგან
 • ka
ჩემგნით
 • ka
ჩემდა
 • ka
ჩემთ აებრ
 • ka
ჩემთა
 • ka
ჩემთათოჳჲს
 • ka
ჩემთათჳს
 • ka
ჩემთამცა
 • ka
ჩემთვის
 • ka
ჩემთჳს
 • ka
ჩემი თა
 • ka
ჩემი
 • ka
ჩემით
 • ka
ჩემითა
 • ka
ჩემისა
 • ka
ჩემისათვის
 • ka
ჩემისათოჳის
 • ka
ჩემისათჳინ
 • ka
ჩემისათჳს
 • ka
ჩემიცა
 • ka
ჩემნი
 • ka
ჩემსა
 • ka
ჩემსაცა
 • ka
ჩვენო
 • ka
ჩოჴის
 • ka
ჩუენ და
 • ka
ჩუენ
 • ka
ჩუენდა
 • ka
ჩუენთა
 • ka
ჩუენთადა
 • ka
ჩუენთათჳს
 • ka
ჩუენთჳს
 • ka
ჩუენი
 • ka
ჩუენითა
 • ka
ჩუენითამცა
 • ka
ჩუენისა
 • ka
ჩუენისათა
 • ka
ჩუენმა
 • ka
ჩუენნი
 • ka
ჩუენო
 • ka
ჩუენსა
 • ka
ცად
 • ka
ცათა
 • ka
ცათაჲ
 • ka
ცეცხლი
 • ka
ცთუნებული
 • ka
ციხე
 • ka
ციხესათა
 • ka
ციხითა
 • ka
ცნობასა
 • ka
ცო დვათა
 • ka
ცოდ ვილმან
 • ka
ცოდვა
 • ka
ცოდვათა
 • ka
ცოდვანი
 • ka
ცოდვი ლისა
 • ka
ცოდვილი სა
 • ka
ცოდვილი
 • ka
ცოდვილისა
 • ka
ცოლ შვილი თურ თ
 • ka
ცოლისა
 • ka
ცოცხა ლი
 • ka
ცოჳდქმნ ილნი
 • ka
ცოჳლ კოჳესისა
 • ka
ცხოარ
 • ka
ცხოველ
 • ka
ცხოველსმყოფელო
 • ka
ცხორე ბისათვის
 • ka
ცხორებათა
 • ka
ცხორებასა
 • ka
ძალას
 • ka
ძალითა
 • ka
ძალისაებრ
 • ka
ძამნი
 • ka
ძე
 • Ka
ძეთა
 • ka
ძელი
 • ka
ძელია
 • ka
ძემან
 • ka
ძენი
 • ka
ძესა
 • ka
ძეჲ
 • ka
ძის
 • ka
ძისა
 • ka
ძისამან
 • ka
ძისასა
 • ka
ძისაჲთა
 • ka
ძისწო ჳლი
 • ka
ძლიერებითა
 • ka
ძლიერი
 • ka
ძლიერისა
 • ka
ძლიერმან
 • ka
ძმა
 • ka
ძმათ ა
 • ka
ძმათა
 • ka
ძმამან
 • ka
ძმანი
 • ka
ძმანო
 • ka
ძმასა
 • ka
ძმითურთ
 • ka
ძმისა
 • ka
ძმისწულისა
 • ka
ძნელაჲ
 • ka
ძრიელი
 • ka
ძუძ ეულნი
 • ka
ძჱ
 • ka
წ ყარო
 • ka
წავალ
 • ka
წაიკითხოს
 • ka
წანაღები
 • ka
წანაღები
 • ka
წარგუავლინნა
 • ka
წარტყ ვენილი
 • ka
წელ
 • ka
წელთა
 • ka
წელსა
 • ka
წი რვაი
 • ka
წიაღსა
 • ka
წილი
 • ka
წინა
 • ka
წინამძღუარი
 • ka
წინამძღუარნო
 • ka
წინასწარმეტყველთა
 • ka
წინაშე
 • ka
წინაწარმეტყუელთა
 • ka
წისსქვილითა
 • ka
წლისა
 • ka
წმი დისა
 • ka
წმიდა ო
 • ka
წმიდა
 • ka
წმიდათ ა
 • ka
წმიდათა
 • ka
წმიდათაჲთა
 • ka
წმიდაი
 • ka
წმიდანი
 • ka
წმიდანო
 • ka
წმიდაო
 • ka