ECG424. კაბენის ღვთისმშობლის ეკლესიის წარწერები

Object type: ფრესკა

Decoration:

Text: კაბენის ეკლესიაში შემორჩენილია ფრესკათა ფრაგმენტები ქართული და ბერძნული წარწერებით. სამხრეთის თაღში, აღმოსავლეთის კუთხეში გამოსახულია ღვთისმშობელი ყრმით და მასზე წარწერით (თავის აქეთ-იქით); სამხრეთის მკლავის ნახევარსვეტის დასავლეთის წახნაგზე გამოსახულია ფეხშიშველა შარავანდედიანი მამაკაცი, მოკლე სამოსით, ხელში ბერძნულწარწერიანი გრაგნილით, წარწერა ძალიან არის დაზიანებული. cm

Letters: ფრესკაზე წარწერები შესრულებულია ასომთავრული ბერძნულით. წარწერისათვის დამახასიათებელია: გულმოდგინედ გამოყვანილი მთავრული ასოები (ნუსხურის შეურევლად), კუთხეების მკაფიო აღნიშვნით (Α), ლიგატურებით (ου).

Date: XII-XIII AD (lettering)

Findspot: კაბენის ღვთისმშობლის ეკლესია

Original location: Unknown

Current repository: Unknown

Last recorded location(s): კაბენის ღვთისმშობლის ეკლესია

Summary:

Editor(s): თინათინ ყაუხჩიშვილი

Publication details: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი; დოკუმენტი ვრცელდება Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 ლიცენზიით.

Interpretive

1
Μ(ήτηρ) θ(εοῦ)
2
(scil. ἰ)δὲ ὁ ἀ-
μνὸς τοῦ
θ(εο)ῦ ὁ α(scil. ἴ)ρ(scil. ων)
τὴν ἁμαρ-
5τίαν τ͡ο͡ῦ (scil. κόσμου)

Diplomatic

1
ΜΘ
2
(scil. Ι)ΔΕΟΑ
ΜΝΟΣΤΟΥ
ΘΥΟΑ(scil. Ι)Ρ(scil. ΩΝ)
ΤΗΝΑΜΑΡ
5ΤΙΑΝΤ͡Ο͡Υ(scil. ΚΟΣΜΟΥ)

apparatus

კრიტიკული აპარატი

:

Translation (Georgian)

დედა ღმრთისა

Translation (Georgian)

აჰა კრავი ღმრთისაჲ, რომელმან აღიხუნეს ცოდვანი სოფლისანი (ინე, 1, 29)

Commentary

კაბენის, იგივე ყანჩავეთის ღვთისმშობლის ეკლესია (აგებული VIII-IX ს-ში და საფუძვლიანად გადაკეთებული XII-XIII სს-ში: Г. Чубинашвили, Архитектурные памятники VIII и IX века в Ксанском ущелье: Ars Georgica I, 1-31. ექ. თაყაიშვილს ტაძარი XII-XIII სს-ში აგებულად მიაჩნია და XIV ს-ში გადაკეთებულად. იხ. მისი Археологические экскурсии... V 114) ძალიან დაზიანებულია.

სამხრეთის თაღის წარწერაში შემოკლება ამ, ასე გავრცელებული წარწერისა მთლად ჩვეულებრივი არ არის: აქ აღებულია მხოლოდ პირველი ასოები ორივე სიტყვისა (Μ / Θ).

ტექსტის მიხედვით გამოსახული ფეხშიშველა შარავანდედიანი მამაკაცი არის იოანე ნათლისმცემელი.

კაბენის მხატვრობის ის ფენა, რაზედაც ბერძნული წარწერებია, ძირითადად XII-XIII სს-ით თარიღდება. შესაბამისად, ბერძნული წარწერაც ამ დროისაა. რაიმე საგანგებო თავისებურება დამწერლობის თვალსაზრისით ამ წარწერას არ გაჩნია, მაგრამ იგი გვიანშუა საუკუნეების წარწერებთან შედარებით უფრო ადრეული ჩანს.

Bibliography:

თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსიbibliography.xmlb130, 203

თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოშიbibliography.xmlb80, 199-200

Images

   Fig. 1. Fresco at the Kabeni Church of the Holy Mother of God