პირთა სახელები

  • კვადრატული ფრჩხილით [] აღნიშნულია წარწერა, რომელშიც პირის სახელი სრულად ან ნაწილობრივაა აღდგენილი.

სახელი წარწერა
Lucius Fabianus
ἅγιος Στέφανος
Ἀγλαΐα
Ἀδείμαντος
Ἁδριανός
Ἄθηκα
Αἴλιος
Ἀμαζάσπ
Ἀναγράνης
Ἀνδρέας
Ἀντίνοος
Ἀουλιανός
Ἀριάδνη
Ἄρσανς
Ἀρσπακόρης
Ἀσπαυρούκις
Αὐρελιος
Αὐρήλιος
Αὐρήλις Ἀχόλις ἀρχιζωγράφος
Ἀχιλλεύς
Ἀχόλιος
Ἀχόλις
Βακούρ
Βαρθολομαῖος
Βασίλειος
Βασίλης
Βερσουμα
Βευραζουρία
Βορυς
Γαβριήλ
Γαδίκειος
Γάστεις
Γέμινος
Γεώργιος
Γῆ
Δάδης
Δαμιανός
Δέδατος
Δημοσθένης
Διόνυσος
Δομιτιανός
Δρακόντης βασίλισσα
Ἑλένη
Ἐρατώ
Ἑρμῆς
Εὐγένιος
Εὐνώνης
Εὐτέρπη
Εὐφράτης
Ζευάχης
Ἠλίας
Ἥλιος
Θάλεια
Θεόδορος
Θεόδοτος
Θεόδωρος
Θεόπιστος
Θεώδορος
Ἰάσων
Ἰησοῦς
Ἰσδιγέρδης
Ἰωάννης
Καβριας
Κἀθας
Καλλιόπη
Καρπάκ
Κλείω
Κλήμης
Κουάκ
Κῦρος
Κωνσταντίνος
Κωνσταντῖνος
Λαΐδας
Μακεδών
Μαρία
Μαριάμ
Μάρκος
Ματθαῖος
Ματρώνα
Μείς
Μελαβη
Μελπομένη
Μένανδρος
Μερκούριους
Μητος
Μιθριδάτης
Μιχαήλ
Νεβαρνούκιος
Νίκον
Ξεσθαήλ
Ὅμηρος
Ὀρέστης
Οὐεσπασιανός
Οὐλπία
Οὐολογαίσης
Οὐρανία
Οὐριήλ
Οὔσταμος
Παντακλῆς
Παντελεήμων
Παπριοῦπας
Παῦλος
Πέτρος
Πλάτων
Πολυμνία
Πρεῖσκος
Ρασθαήλ
Ραφαήλ
Σέργιος
Σουριήλ
Σοφία
Στώριος
Συμεῶν
Σωσίβιος
Τερψιχόρη
Τικᾶς
Τίτος
Ὑγεία
Φαρανούσης
Φαρασμάνης
Φαρναρν
Φιλοκτίστος
Φλαύιος
Φορμίων
Χηδ
Χορηγίων
Χριστός
აბაზ
აბელაჲ
აბიათარ
აბულ
ადამ
ადარნასე
ადრნერსე ჳპატოს
ადრნესე
ავაგ
აზარუხტ
ათანასე
ალმაოტისძე
ანანია მთავარეპისკოპოსი
ანტონ ჭყონდიდელი
ანტონ
ანტონი
არაბა
არსენ
არქიმანდრიტი ეპიფანე
არშუშა
არჩილ
ასვათ
აფრიდონ
აშოთან
ბაგრატ III
ბაგრატ VI
ბაგრატ
ბაგრატოვან
ბაკურ
ბარნაბა
ბასილი კახი
ბასილი
ბეროზა
ბერძენი
ბეღელა
ბეშანგ
ბეშქენ
ბიანდორ
ბოლდოი
ბუბა
ბურზენ
გაბრიელ
გიორგი I
გიორგი V ბრწყინვალე
გიორგი კურაპალატი
გიორგი შეზალისძე
გიორგი
გოლიათ
გრიგოლ
გრიორმიზდ
გუდა
გულქან
გურა
გურგანელ
გურგენ
გურგენისძე
გურკენელ
გურჯიხათუნი
დადიანი
დავით ეპისკოპოსი
დავით ულუ
დავით
დავითიან
დამიანე
დაჩი (ქართლის მეფე)
დემეტრე II თავდადებული
დემეტრე ჳპატოს
დემეტრე
დეოფალთა დეოფალ საგდუხტ
დიმიტრი
ელენე
ელია
ეპრაქსია
ეფრემ
ვანენი
ვარდან
ვარდეს
ვაჩა
ვაჩე
ვახტანგ
ვაჰრამ
ზაალ თოჴასძე
ზაქარია
ზვიად
ზოსიმე
თამარ მეფე
თამარ
თარხუნ
თევდორე ალმაოტისძე
თევდორე
თევდოს
თევოდორე
თემისტია
თენი
თეოდორა
თეოდორე მამათმთავარი
თეოდორე
თმოგვი
თოდოჲტი
თორნიკ
თორნიკე
თუალშუენიერ
იაკობ
იესე
იესუ
ივანე მანდატურთუხუცესი
ივანე ჯაყელი
ივანე
ილარიონ
ინაი
იოანე ნათლისმცემელი
იოანე
იობ
იოდომისძე
იოვანე ფურტაველი ეპისკოპოსი
იოვანე
იოსია
ისაკ
იჩქით
კალატოზი მიქაელ ოპიზარი
კახა
კვირიკე
კოზმა
კოსტანტი სტეფანეს და გუდას ძე
კოსტანტი
კოსტანტინე
კოშელ
კრავა
კრავი
კუირიკე ალმაოტისძე
კჳრიკე
ლაკლაკ
ლაშჴ
ლიპარიტ IV ბაღვაშ
ლიპარიტ IV ბაღვაში
ლიპარიტ
ლომსიანისძე
ლუკა
მათე მწიგნობართუხუცესი
მაკარი
მანანი
მანუჩარ
მარიამ
მარინე
მარუან
მელქისედეკ
მესხჲ
მეფეთა მეფე ბაგრატ
მზეჭაბუკ
მირა
მირდატ
მირეან
მირიან
მიქაელ
მიხრიკ
მურვან კჳითხისძე
მურვან
მხარგრძელ
მჴეც
ნავრა
ნაფშუენისძე
ნესტორ
ნიანია
ნიკოლოზ
ნუგამწირა
ოპიზარი
ოროგჲნე
ოქარდუ
ოქროპირ გაბეცასძე
ოქროპირ
ოხოჟონ
პავლე
პაზარიჱლ
პეროზ
პეტრე წინამძღუარ
პეტრე
პიმენი
რაბაი
რავმალა
რამაზ
რატი
რუსუდან
საბა
სადუნ
სარგის
საუმარგ
საფარა
საჰაკდუხტ
სვიმეონ
სიმონ
სკლიაროს
სოლომონ
სტეფანე
სტეფანოს ქართლისა პატრიკიოსი
სუბატ
სულა
სჳმეონ
სჳმონ
ტაბარ
ულუმპია
ფარეზასძე
ფარნავაზ
ფარსმან
ფერი
ფურტაველ
ქავთარ
ქაიხოსრო
ქართველ
ქართლ
ქობულ სტეფანოს
ქობულ-სტეფანოს
ქობულ
ქოჟიგი
ქრისტე
ღვია
ყარნა
ყვარყვარე
შაბურისძე
შალვა
შანშე
შარასძე
შარიაქა
შაშია
შაჰანშა
შაჰანშე
შაჰნშა
შერგილ დადიანი
შერგილ
შიო
შუშან
შუშანიკ
ჩახუტი
ჩორაჩ
ჩქარ
ცხორება
ძნელა
წმ. გაბრიელ მთავარანგელოზი
წმ. გრიგოლ
წმ. მიქაელ მთავარანგელოზი
წმ. სჳმეონ
ხაკუ
ხიჭაჭ
ხოშა
ხუაშა
ხუაშაქ
ხუაში
ხუფარაც
ჯაყელ
ჰერაკლე
ჲოვანე