წოდებები

 • კვადრატული ფრჩხილით [] აღნიშნულია წარწერა, რომელშიც მოხელეობის სახელი სრულად ან ნაწილობრივაა აღდგენილი.

წოდებები ენა წარწერა
ἀββᾶ
 • grc
ἀρχιερεύς
 • grc
ἀρχιζωγράφος
 • grc
ἀρχιτέκτων
 • grc
ἀστυνόμος
 • grc
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ
 • grc
αὐτοκράτωρ
 • grc
βασιλεύς Ἀρμενίας
 • grc
βασιλεύς Ἰβήρων
 • grc
βασιλεύς
 • grc
βασίλισσα
 • grc
δημαρχικός ἐξουσίας
 • grc
ἔπαρχος
 • grc
ἐπίσκοπος
 • grc
ἐπίτροπος
 • grc
ἡσυχαστής
 • grc
καῖσαρ
 • grc
λεγεωνάρις
 • grc
πατήρ πατρίδος
 • grc
πιτιάζης
 • grc
πιτιάξης
 • grc
σεβαστός
 • grc
στρατιώτης
 • grc
τέκτων
 • grc
τιμητής
 • grc
τροφεύς
 • grc
ὕπατος
 • grc
Դապս
 • hy
ათაბაგ
 • ka
ათაბაქ
 • ka
ამირა
 • ka
ამირობა
 • ka
ამირსპასალარ
 • ka
არქიმანდრიტ
 • ka
ატენის ციხისთავი
 • ka
აფხაზთა და ქართველთა მეფე
 • ka
ბარზბან
 • ka
ბედიელი
 • ka
გალატოზ
 • ka
დედოფალ
 • ka
ეპისკოპოს
 • ka
ერისთავ
 • ka
ერისთავთ-ერისთავ
 • ka
ერისთვობა
 • ka
ვარძიელი საწოლის მწიგნობარი
 • ka
კათალიკოზ
 • ka
კუმურდოელი
 • ka
კურაპალატ
 • ka
მამად-მთავარ
 • ka
მამათმთავარ
 • ka
მამასახლის
 • ka
მანდატურთუხუცეს
 • ka
მანდატურთხუცეს
 • ka
მაშენებელ
 • ka
მეფე
 • ka
მეფეთ მეფე
 • ka
მეფეთა მეფე
 • ka
მეფეთამეფობა
 • ka
მეფობა
 • ka
მეღვინეთუხუცეს
 • ka
მთავარებისკობოზ
 • ka
მთავარეპისკოპოს
 • ka
მნათე
 • ka
მოლარეთუხუცესი
 • ka
მოძღუარ
 • ka
მსახურთუხუცეს
 • ka
მღვდელ
 • ka
მღვდელთმოძღვარ
 • ka
მწიგნობართუხუცეს
 • ka
ნიქოზელი ეპისკოპოსი
 • ka
პატრიკიოს
 • ka
პატრონ
 • ka
პატრონი
 • ka
პირველ-ეპისკოპოსი
 • ka
სევასტოს
 • ka
ტიკინ
 • ka
ტიკნაც-ტიკინი
 • ka
უფლისწულ
 • ka
ყმა
 • ka
ციხისთავი
 • ka
წინამძღუარ
 • ka
წინამძღუარი სიონისაჲ
 • ka
ჭყონდიდელ
 • ka
ხუცეს
 • ka
ჳპატოს
 • ka