ადგილთა საძიებელი

  • კვადრატული ფრჩხილით [] აღნიშნულია წარწერა, რომელშიც ადგილის სახელი სრულად ან ნაწილობრივაა აღდგენილი.

ადგილთა საძიებელი ენა წარწერა
Ἀβασγία Ethnic
Ἀβασγία Toponym
Ἀϊδης Toponym
Ἀρμενία Toponym
Βιθυνίεος Ethnic
Διοσκουρία Toponym
Ζικχία Toponym
Ἡρακλείας Toponym
Ἴβηρ Ethnic
Νάξιος Ethnic
Σούρι Toponym
ափխազ (აფხაზთა) Toponym
Ոփլիցխէ (უფლისციხე) Toponym
აგარიან Ethnic
ანბერდი Toponym
ატენ Toponym
ატენი Toponym
აფხაზ Ethnic
აშოცქი (Աշոցք) Toponym
აწყური Toponym
ბერდიკი (Բերդիկ) Toponym
ბოლნისი Toponym
გაეწონი Toponym
განძა Toponym
გოლგოთა Toponym
დმანის Toponym
ვალე Toponym
ვარძაგარა Toponym
ვარძია Toponym
ვაღეძორი Toponym
ვაშხი (Վաշխ) Toponym
ზაქევონქი (Զաքեւոնք) Toponym
თმოგვი Toponym
კაიტბუკი Toponym
კერჩოლი Toponym
კეჩევნუტი (Կեչենուտ) Toponym
კოში Toponym
ლორე (Լոռե) Toponym
მაჭა Toponym
მიჯა Toponym
ნორბედი Toponym
ოპიზა Toponym
რეჴი Toponym
საბერძნეთ Toponym
სარვენისნი Toponym
საფარა Toponym
სომეხი (հաոց) Toponym
ფურტავი Toponym
ქართველ Ethnic
ქართველი (վրաց) Toponym
ქართლ Toponym
ქართლ Toponym
შათი Toponym
შარჰი Toponym
შაშიანი Toponym
ციხისჯუარ Toponym
ხარსანანი Toponym
ჰალალაშენი (Հալալաշեն) Toponym
ჰაღბატი (Հաղբատ) Toponym
ჰაღბატი (Հաղբատա) Toponym
ჰინვანი Toponym