რიცხვი

  • კვადრატული ფრჩხილით [] აღნიშნულია წარწერა, რომელშიც ასოს რიცხვითი მნიშვნელობა სრულად ან ნაწილობრივაა აღდგენილი.

რიცხვიმნიშვნელობა წარწერა
כא 21
Ē5
γ3
Γ3
Δ4
ΔΛΥ137
Ζ7
ῘΔ14
ΙΔ14
Κα21
Ҁ6
Բ2
Թ9
Ծ50
Կ60
Ո600
1
10
ივ16
იზ17
20
კა21
30
ლჱ38
ნბ52
რ პდ964
რვ106
რკ120
რმიე155
რპა181
რჲე945
სიე215
სივ966
სკბ222
სმიბ1032
სმიბ252
სმიე255
სჲ260
ტკგ323
ტპგ123
ტჲბ362
ხქ966
ხყჟვ6896
ხყჟთ6899
ჳნჰ458