პირთა სახელები

  • კვადრატული ფრჩხილით [] აღნიშნულია წარწერა, რომელშიც პირის სახელი სრულად ან ნაწილობრივაა აღდგენილი.

სახელი წარმომავლობა სტატუსი წარწერა
იოვანე ფურტაველი ეპისკოპოსისასულიერო პირი
სასულიერო პირი
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა
სხვა