ატენის სიონი, მოსახსენებელი ზღუდის შემქმნელი ხელოსნისა (I)

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ატენის სიონი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
აღმოსავლეთის ფასადის ჩრდილოეთის ფრთაზე, ცოკოლიდან მეორე წყებაზე ერთსტრიქონიანი წარწერა. 4.8 59
ზომა
H. 4.8,W. ,
ასოთა სიმაღლე
4.8
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ნუსხურნარევი ასომთავრული წარწერა. ნუსხურია ⴊ ლ, ნუსხურზე გარდამავალი - ⴋ მ, ⴌ ნ. ქარაგმის ნიშანი - გრძელი, სწორი, განივი ხაზი. კიდურწერტილოვანი. 4.8
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
945
დათარიღების საფუძველი
internal date, lettering

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე ატ(ე)ნი<ს> ს(არ)ქ(ა)ლი ესე ზღ(უ)დ(ე)ჲ შ(ე)ქმნა ქრ(ონი)კ(ო)ნსა რჲე

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ ႠႲႬႨ ႱႵႪႨ ႤႱႤ ႦႶႣჂ ႸႵႫႬႠ ႵႰႩႬႱႠ ႰჂႤ

თარგმანი

ქრისტე, შეიწყალე ატენის სარქალი, რომელმაც შექმნა ეს ზღუდე ქორონიკონით 165 წელს.

კომენტარი

„ატენის სარქალი“ - ამ ორი სიტყვის წაკითხვა ეკუთვნის გ. აბრამიშვილს. წარწერა შესრულებულია ნუსხურნარევი ასომთავრული ანბანით. განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს, მაგრამ ბოლო სამი სიტყვა დაცილებულია ერთმანეთისგან. ახლავს თარიღი: ქრონიკონი რჲე. წარწერაში მოყვანილ თარიღს ბროსე ხსნის როგორც 1477 წელს, თუმცა ბარნაველი მიიჩნევს, რომ პალეოგრაფიული მონაცემების მიხედვით (მეათე საუკუნისთვის დამახასიათებელი დაბალი, კოხტად მოკალმული ასოები, Ⴀ და Ⴒ ასოების ძლიერ მორკალული და მარჯვნივ გამოზიდული ქვედა კიდური, ასო Ⴢ-ის დაწერილობა, ასოების კიდურების ბოლოებში წერტილების ხმარება და ქარაგმის ხაზის გადაშლა მთელ სიტყვებზე) მართებული იქნება წარწერა გადატანილი იქნეს მეცამეტე მოქცევაში, რა შემთხვევაშიც მივიღებთ: 165+780=945 წელს.

გამოცემები

    ნოდარ შოშიაშვილი ქართული წარწერების კორპუსი თბილისი 1980 ტ. I 207

ფოტო