ბოლნისის „ლამაზი გორას“ V/VI სს. ფრაგმენტი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ტუფი
აღმოჩენის ადგილი
ლამაზი გორა, ბოლნისი
გარემოებები
ძეგლი აღმოჩენილია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ, რომელსაც ი. გრძელიშვილი ხელმძღვანელობდა. ბოლნისის სიონიდან ჩრდილო-დასავლეთით, დაახლოებით 800 მეტრის დაშორებით მდებარეობს ბორცვი, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა „ლამაზ გორას“ უწოდებს. სწორედ ამ გორაზე ჩაატარა ექსპედიციამ გათხრები და შუა ადგილას გამოავლინა სამეკლესიანი ბაზილიკის ნანგრევები. ვარაუდობენ, რომ ეს იყო სამონასტრო კომპლექსი, რომელსაც ეჭირა 1000 კვ.მ. ფართობი. ამ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა ათეული ქვაჯვარი ასომთავრული წარწერებით. ძეგლი იპოვეს 1959 წელს.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 1213
ზომა
H. 22,W. 21,Th. 6
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა 2 სტრიქონიანია. ტუფის სწორკუთხა ფილაზე გამოსახულია რელიეფური, პატარა სამკუთხედებისაგან შემდგარ მედალიონში ჩასმული „ბოლნური ჯვარი“ ბუნზე. ჯვრის მკლავები ორმაგი კონტურებითაა ამოჭრილი. ჯვრის ქვემოთ ამოკვეთილია წარწერა. 22 6
ზომა
H. 6,W. ,
ასოთა სიმაღლე
2,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთავრული წარწერა 2,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ფრაგმენტი
დათარიღება
V-VI AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ესე ჯუარი ს[---]
[---]

დიპლომატიური

ႤႱႤ ႿႳႠႰႨ Ⴑ[---]
[---]

თარგმანი

ეს ჯუარი ს... ო...

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით #15.

გამოცემები

    ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, ლაპიდარული წარწერები, 81-82 ჯ. ამირანაშვილი, ადრეფეოდალური ხანის ქართული არქიტექტურისა და რელიეფური ქანდაკების ძეგლები, 36

ფოტო