ბოლნისის „ლამაზი გორას“ V/VI სს. ფრაგმენტი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
მწვანე ტუფი
აღმოჩენის ადგილი
ლამაზი გორა, ბოლნისი
გარემოებები
ძეგლი აღმოჩენილია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ, რომელსაც ი. გრძელიშვილი ხელმძღვანელობდა. ბოლნისის სიონიდან ჩრდილო-დასავლეთით, დაახლოებით 800 მეტრის დაშორებით მდებარეობს ბორცვი, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა „ლამაზ გორას“ უწოდებს. სწორედ ამ გორაზე ჩაატარა ექსპედიციამ გათხრები და შუა ადგილას გამოავლინა სამეკლესიანი ბაზილიკის ნანგრევები. ვარაუდობენ, რომ ეს იყო სამონასტრო კომპლექსი, რომელსაც ეჭირა 1000 კვ.მ. ფართობი. ამ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა ათეული ქვაჯვარი ასომთავრული წარწერებით. ძეგლი იპოვეს 1959 წელს.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 1189
ზომა
H. 14,W. 26,Th. 8
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა 2 სტრიქონიანია. ქვაზე გამოქანდაკებულია რელიეფური, ხვეული თოკის მსგავს ჩარჩოს მედალიონში ჩასმული „ბოლნური ჯვარი“, მარტივი მკლავებით. ჯვრის ქვემოთ, მარცხენა კუთხეში ამოკვეთილია წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
3,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთავრული წარწერა 3,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ფრაგმენტი
დათარიღება
V-VI AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

ძმ... ნ...

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით #19. წარწერაში განკვეთილობისა და ქარაგმის ნიშნები არ ჩანს. შემორჩენილია მხოლოდ სამი გრაფემა.

გამოცემები

    ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, ლაპიდარული წარწერები, 84-85

ფოტო