ბოლნისის „ლამაზი გორას“ VIII ს. ფრაგმენტი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
მწვანე ტუფი
აღმოჩენის ადგილი
ლამაზი გორა, ბოლნისი
გარემოებები
ძეგლი აღმოჩენილია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ, რომელსაც ი. გრძელიშვილი ხელმძღვანელობდა. ბოლნისის სიონიდან ჩრდილო-დასავლეთით, დაახლოებით 800 მეტრის დაშორებით მდებარეობს ბორცვი, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა „ლამაზ გორას“ უწოდებს. სწორედ ამ გორაზე ჩაატარა ექსპედიციამ გათხრები და შუა ადგილას გამოავლინა სამეკლესიანი ბაზილიკის ნანგრევები. ვარაუდობენ, რომ ეს იყო სამონასტრო კომპლექსი, რომელსაც ეჭირა 1000 კვ.მ. ფართობი. ამ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა ათეული ქვაჯვარი ასომთავრული წარწერებით. ძეგლი იპოვეს 1959 წელს.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 1256
ზომა
H. 21,W. 23,Th. 7
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა 1 სტრიქონიანია. იგი შესრულებულია ქვაზე, რომლის ზედა ნაწილში შემორჩენილია ჯვრის მედალიონის ხვეული თოკის მსგავსი ჩარჩოს ქვედა ნაწილი, დასმული ბუნზე. ჩარჩოს ქვემოთ, მარცხენა კუთხეში შემორჩა ამოღარული წარწერის სამი გრაფემა. 7,5 3,5
ზომა
H. 3,5,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ფრაგმენტი
დათარიღება
VIII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

[---] მ(ორბე)დ(ა)ჲ

დიპლომატიური

[---] ႫႣჂ

თარგმანი

...მორბედაჲ...

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით #25. წარწერას განკვეთილობის ნიშანი არ ახლავს. ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია გრძელი, განივი ხაზი. წარწერის დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები, დუქტუსი, Ⴢ-ს მოყვანილობა.

გამოცემები

    ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, ლაპიდარული წარწერები, 87-88 ჯ. ამირანაშვილი, ადრეფეოდალური ხანის ქართული არქიტექტურისა და რელიეფური ქანდაკების ძეგლები, 36

ფოტო