უმ ლეისუნის იოანე ეპისკოპოსის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
საფლავის ქვა
მასალა
კირქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
2002 წელს, 1996 წლის გათხრების განახლების შემდეგ, ბიზანტიური პერიოდის ქართული მონასტერი აღმოაჩინეს.
კონტექსტი
წარწერა აღმოჩნდა პოლიქრომული მოზაიკის იატაკის ქვეშ სამარხში.
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
V-IV AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ესე სამარხოჲ
იოჰანე ფოჳრ-
ტაველ ეპისკოპო-
სისაჲ ქართვე-
5ლისაჲ

დიპლომატიური

ႤႱႤ ႱႠႫႠႰႾႭჂ
ႨႭჀႠႬႤ ႴႭჃႰ
ႲႠႥႤႪ ႤႮႨႱႩႭႮႭ
ႱႨႱႠჂ ႵႠႰႧႥႤ
5ႪႨႱႠჂ

თარგმანი

კომენტარი

არც ერთ არქეოლოგიურ ობიექტზე ეთნონიმ „ქართველის“ გამოყენების ამაზე ადრიანი შემთხვევა არ გვხვდება არც საქართველოში და არც წმინდა მიწაზე.

გამოცემები

    A Georgian Monastery from the Byzantine Period at Khirbat Umm Leisun, Jerusalem, 145–180
    A Georgian Monastery from the Byzantine Period at Khirbat Umm Leisun, Jerusalem, 145–180

ფოტო