აბრაამ სარას ძის ამულეტი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფირფიტა
მასალა
ოქრო
აღმოჩენის ადგილი
მცხეთა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
5,8 2,8
ზომა
H. 2,8,W. ,
ასოთა სიმაღლე
5,8
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
5,8
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ამულეტი
დათარიღება
I
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

1. [ეს არის] კეთილი ამულეტი აბრაჰამ სარას ძისთვის, 2. მისი ოჯახის წევრებისათვის, ეს [არის] ბეჭედი, 3. რომლითაც დაბეჭდა სოლომონ მეფემ [ბოროტი სულები], 4. რათა არ ევნოს აბრაჰამ სარას ძეს, 5. და [არც] არავის მისი ოჯახის წევრებიდან ჩვენ წინაშე და, 6. როგორც ადრეც, შეასრულა [სიტყვა] ღმერთმა ძლიერმა აბრაჰამის მიმართ, 7. რომ [იგი] იქნებოდა ღმერთი დამცველი [მისი] მუდამ. 8. შენ შეჭირვებული [ხარ]. განდევნე [ბოროტი სულები], გააკეთე 9. სიკეთე და ფარულად (საიდუმლოდ) დაადე ხელი მას! 10. [და] კვლავ (კიდევ უფრო) განამტკიცე სამართლიანი [საქმე], 11. სახელითა ამ ანგელოზებისა მე ვბეჭდავ 12. და ვკრავ [ბოროტ სულს], რათა [მან] არ იბატონოს მასზე, 13. აბრაჰამ სარას ძეზე არ [იყოს], 14. ჯადო და ავი საქმე 15. და არც შეკრულნი (მოჯადოებულნი), და არც ქერუბიმნი. 16. და არც ეშმაკი და არც ეშმაკეული და არც 17. არავითარი ბოროტი დემონი, და არ ექნებათ [მათ] ძალა, 18. აბრაჰამ სარას ძეზე 19. დღეიდან უკუნისამდე! 20. ამენ, ამენ, სელა! აღდეგ და აღასრულე 21. ნამოქმედარი მოწყალებისა! და არ არის მათში. 22. სუბსტანცია. ალეფ, ბეთ, გიმელ, დალეთ, 23. ჰე, ვა, ზაინ, ხეთ, ტეთ, იოდ, 24. ქაф, ლამედ, მემ, ნუნ, სამეხ [აინ], 25. ფე, ცადე, კოф, რეშ, შინ, 26. თავ. და თქვა იოკობმა, როდესაც 27. იხილა ისინი: „ღმერთის ბანაკია ეს“. 28. და უწოდა სახელი ადგილსა 29. მას მახანაიმ.

კომენტარი

გამოცემები

    კონსტანტინე წერეთელი მცხეთის არამეული ამულეტი საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის შრომები. თბილისი, 2006. ტ.4, 192-247

ფოტო