მცხეთის არამეული წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
მცხეთა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
National Museum of Georgia
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
;
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
II-III AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ṭ ̣ỵ ̣ṛ ̣ṭ ̣ḍ ̣ṭ ̣ḅ ̣ṛ ̣ḅ ̣ḥ ̣ṭ ̣;̣ ̣ṇ ̣p̣ ̣ṣ ̣ḥ   ←

დიპლომატიური

...............................  ←

თარგმანი

კომენტარი

გამოცემები

    წერეთელი გიორგი არამეული დამწერლობით შესრულებული ახალი წარწერა მცხეთა-სამთავროდან

ფოტო