კუმურდოს ტაძრის სამშენებლო წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სამხრეთ ტიმპანი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი ექსპედიციის ფარგლებში.
ზომა
H. 108,W. 216,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერის პირველი 4 სტრიქონი მოთავსებულია ტიმპანის ზედა მომრგვალებულ ადგილას.წარწერის მომდევნო 14 სტრიქონი მოთავსებულია ტიმპანის ფილის მარცხენა კიდეში,შვეულად 104 24
ზომა
H. 24,W. ,
ასოთა სიმაღლე
40-60
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს; ქარაგმის ნიშანი-ამოკვეთით შესრულებული განივი ხაზი,ზის ერთ ადგილას, ამ წარწერის ამოკვეთით შესრულებული ერთადერთი ასოს- ა-ნის თავზე, მე-10 სტრიქონში. 40-60
დეკორი
წარწერის ბოლოს ტექსტის დასრულების ნიშნად დასმულია პატარა „მალტური ჯვარი“

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
964
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

1
შ(ე)წ(ე)ვნ(ი)თა ღ(მრთ)ის(ა)ჲთა იოვ(ა)ნე
ებ(ი)სკ(ო)პ(ო)სმ(ა)ნ დ(ა)დვა ს(ა)ძ(ი)რკვ(ე)ლი ამ(ი)ს
ეკლეს(იი)ს(ა)ჲ ჴ(ე)ლითა ჩ(ე)მ ც(ო)დვ(ი)ლისა ს(ა)კოც(ა)რის(აჲ)თა
ლეონ მეფისა ზჱ ად(ი)დ(ე)ნ ღ(მერთმა)ნ ქრ(ო)ნ(ი)კ(ო)ნსა
2
5რ-
პდ
თ(თუეს)ა მ-
აჲს(ს)ა ა
დღესა შ-
10(ა)ფ(ა)თსა ა
მთუარ-
ის(ა)სა ერის-
თვობ(ა)სა ზ-
ჳიასსა ესე ბ-
15(ა)ლა(ჰ)ვ(ა)რი მ(ა)ნ
დიდვა ქ(რისტ)ე
შე(ე)წ(ი)ე მ(ო)ნ(ა)სა
შ(ე)ნსა ა(მე)ნ

დიპლომატიური

1
ႸႼႥႬႧႠ ႶႨႱჂႧႠ ႨႭႥႬႤ
ႤႡႱႩႮႱႫႬ ႣႣႥႠ ႱႻႰႩႥႪႨ ႠႫႱ
ႤႩႪႤႱႱჂ ჄႪႨႧႠ ႹႫ ႺႣႥႪႨႱႠ ႱႩႭႺႰႨႱႧႠ
ႪႤႭႬ ႫႤႴႨႱႠ ႦჁ ႠႣႣႬ ႶႬ ႵႰႬႩႬႱႠ
2
5
ႮႣ
ႧႠ Ⴋ
ႠჂႱႠ Ⴀ
ႣႶႤႱႠ Ⴘ
10ႴႧႱႠ Ⴀ
ႫႧႳႠႰ
ႨႱႱႠ ႤႰႨႱ
ႧႥႭႡႱႠ Ⴆ
ჃႨႠႱႱႠ ႤႱႤ Ⴁ
15ႪႠႥႰႨ ႫႬ
ႣႨႣႥႠ ႵႤ
ႸႤႼႤ ႫႬႱႠ
ႸႬႱႠ ႠႬ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა შესრულებულია ნაცრისფერ ქვაზე

თარიღი:ქორონიკონი რპდ=780+184=964წ.

ვ.სილოგავას ქარაგმების გახსნისას წარწერაში უწერია მაჲსსა ა(1), რაც სხვა ავტორთა მიერ წარწერის ამოკითხვაში არ გვხვდება

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა კუმურდო 39-41 თბილისი 1994 M. brosset Rapports sur un voyage archeologique dans la Georgie et dans l'Armenie execute en 1847-1848 167-168 ST.-PETERSBOURG 1850 Е.С. Такайшвили Христианские памятники 37-38 Москва 1909 Н.Я. Марр Два грузинских архитектурных термина ачрдил и балавар VI 293-295 1922 И.П. Ростомов Аxалкалакский уъезд в арxеологическом отношении 84 тифлись 1898 М. Джанашвили Картлис-Цxовреба 174 тифлись 1905 Ваxушти Царевич География Грузии 168-169 тифлись 1904 Н.П., Г.Н. Северов,Чубинашвили Кумурдо и никорцминда 3 Москва 1947 Г.Н. Чубинашвили Вопросы истории искусства I 238 Тбилиси 1970 ვ. ცისკარიშვილი კავახეთის ეპიგრაფიკა,როგორც საისტორიო წყარო 10-12 თბილისი 1959 ვ. ბერიძე ძველი ქართველი ხუროთმოძღვრები 48-49 თბილისი 1956 ვ. ბერიძე კუმურდოს ტაძარს ათასი წელი შეუსრულდა 25 თბილისი 1964 ვ. ბერიძე ძველი ქართველი ოსტატები 202-204 თბილისი 1967 ვ. ბერიძე ქართული ხელოვნება VIII-X საუკუნეებში "საქართველოს ისტორიის ნარკვევები"-საქართველო IV-X საუკუნეებში II 638-639 თბილისი 1973 ნ. ბერძენიშვილი ჯავახეთის 1933 წლის ექსპედიციის დღიური, იხ. მისი "საქართველის ისტორიის საკითხები", ისტორიული გეოგრაფია I 131-132 თბილისი 1964 მესხი იოანე ბერი გვარამაძე არხეოლოგიური შენიშვნები დროება 150 თბილისი 20.07.1892 ილ. ალხაზიშვილი ვარძიის მიძინების ღვთისმშობლის დღესასწაული დროება 147 თბილისი 1877 ილ. ალხაზიშვილი საისტორიო მასალა ივერია 239 თბილისი 1891 თ. ჟორდანია ქრონიკები I 90 თბილისი 1892 ი. როსტომაშვილი სოფელი კუმურდო და მისი დიდებული ნაშთი "მოგზაური" 106-108 თბილისი 1901 მ. ჯანაშვილი საქართველოს ისტორია I 337 თბილისი 1906 ბ. მჭედლიშვილი წუნდა 26-29 თბილისი 1987 ნ. შოშიაშვილი ქართული ეპიგრაფიკული კორპუსი ისტორიული ინსტიტუტის წყაროთმცოდნეობის დოკუმენტების სერია I 262-264 თბილისი 1980

ფოტო