იოვანე ეპისკოპოსის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი ექსპედიციის ფარგლებში
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერის ერთი სტრიქონი
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომათავრული წარწერა, რომელსაც არ ახლავს ქარაგმისა და განკვეთილობის ნიშნები.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
964
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

✝ქ(რისტ)ე შ(ეი)წ(ყალ)ე ჲოვ(ა)ნე
ებ(ის)კ(ოპო)სი
ამ(ი)სი
მ(ა)შ(ჱ)ნ(ე)ბ(ე)ლი
5დღ(ე)სა მ(ა)ს

დიპლომატიური

✝ႵႤ ႸႼႤ ჂႭႥႬႤ
ႤႡႩႱႨ
ႠႫႱႨ
ႫႸႬႡႪႨ
5ႣႶႱႠ ႫႱ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა თავისი პალეოგრაფიული ნიშნებითა და რეალიებით №1 წარწერის თანადროულია, ამიტომ შეიძლება 964 წლით დათარიღდეს. ზომების აღება ვერ ხერხდება წარწერის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე.

გამოცემები

    ვალერსილოგავა კუმურდო ტაძრის ეპიგრაფიკა I 44 თბილისი 1994 Mari Brosset Rapports sur un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l'Arménie éxecute en 1847-1848 2 167 1850 И. Ростомов Ахалкалакский уьезд в археологическом отношении 83 Тифлись 1898 ЕквтимеТакайшвили Христианские памиатники I 36 Тифлись 1909 ვცისკარიშვილი ჯავახეთის ეპიგრაფიკა, როგორც საისტორიო წყარო 10 თბილისი 1959 ნ.ბერძენიშვილი საქართველოს ისტორიის საკითხები I 134 თბილისი 1964 ვახტანგბერიძე ძველი ქართველი ოსტატები 203 თბილისი 1967 ГеоргийЧубинашвили Вопросы истории искусства 238 Тбилиси 1970 ნოდარშოშიაშვილი ქართული წარწერების კორპუსი I 264-265 თბილისი 1980 იოანე გვარამაძე 1882 არხეოლოგიური შენიშვნები დროება 150

ფოტო