იოვანე ეპისკოპოსის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი ექსპედიციის ფარგლებში
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერის ერთი სტრიქონი
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომათავრული წარწერა, რომელსაც არ ახლავს ქარაგმისა და განკვეთილობის ნიშნები.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
964
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

✝ქ(რისტ)ე შ(ეი)წ(ყალ)ე ჲოვ(ა)ნე
ებ(ის)კ(ოპო)სი
ამ(ი)სი
მ(ა)შ(ჱ)ნ(ე)ბ(ე)ლი
5დღ(ე)სა მ(ა)ს

დიპლომატიური

✝ქეშწეჲოვნე
ებკსი
ამსი
მშნბლი
5დღსამს

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა თავისი პალეოგრაფიული ნიშნებითა და რეალიებით №1 წარწერის თანადროულია, ამიტომ შეიძლება 964 წლით დათარიღდეს. ზომების აღება ვერ ხერხდება წარწერის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო