კუმურდოს მარიამ დედოფლის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ციფრული ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი გამოცდის ექსპედიციის ფარგლებში
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ფილა ჩასმულია ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ აფსიდის გუმბათქვეშა ბურჯძე,ბურჯის დასავლეთ წახნაგზე, ქვემოდან ქვების მე-7 რიგში 7 4
ზომა
H. 4,W. ,
ასოთა სიმაღლე
4
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური, 1 სტრიქონი, 2 ასო გამოყვანილი ქვის ფილის ფონის დადაბლებით; განკვეთილობისა და ქარაგმის ნიშნები არ ახლავს 4
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
964
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

კომენტარი

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა კუმურდო 48 თბილისი 1994 Е.С. Такайшвили Христианские памятники 430 Москва 1909

ფოტო