გოლიათის სააღაპე წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სამხრეთის ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი ექსპედიციის ფარგლებში
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ექვსი სტრიქონი; ამოკვეთილი ქვის ორ მოვარდისფრო ფილაზე, რომლებიც გვერდი-გვერდაა ჩასმული ტაძრის სამხრეთ კედელში, შესასვლელის მარჯვნივ, ქვემოდან მე-5 რიგში 41.5 52
ზომა
H. 52,W. ,
ასოთა სიმაღლე
30-40
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
განკვეთილობის ნიშანი არ ახლავს; ქარაგმის ნიშანი-განივი, სწორი ხაზი 30-40
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სააღაპე წარწერა
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ს(ა)ხ(ე)ლ(ი)თა ღ(მრთისაჲ)თა მე გ(რი)გ-
(ო)ლ ებ(ი)სკ(ოპო)სმ(ა)ნ დ(აუ)დ(ე)ვ
აღ(ა)პ(ა)დ დღე ეგ(ნა)ტ(ი)სი
გ(ო)ლ(ია)თსა ვინ შ(ე)ცვ
5(ა)ლ(ო)ს კრ(უ)ლ(ი)ა ამ(ი)თ
ხ(ა)ტ(ი)თა ჩ(ემ)ით ჯ(უა)რ(ი)თა

დიპლომატიური

ႱႾႪႧႠ ႶႧႠ ႫႤ ႢႢ
Ⴊ ႤႡႱႩႱႫႬ ႣႣႥ
ႠႶႮႣ ႣႶႤ ႤႢႲႱႨ
ႢႪႧႱႠ ႥႨႬ ႸႺႥ
5ႪႱ ႩႰႪႠ ႠႫႧ
ႾႲႧႠ ႹႨႧ ႿႰႧႠ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა ვარდისფერია

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა კუმურდო 52-54 თბილისი 1994 M Brosset Rapports sur un voyage archeologique dans la Georgie et dans l'Armenie execute en 1847-1848 II 169 ST.-PETERSBOURG 1850 И.П. Ростомов Аxалкалакский уъезд в арxеологическом отношении 88-89 тифлись 1898 Е.С. Такайшвили Христианские памятники 39 Москва 1909 ვ. ცისკარიშვილი ჯავახეთის ეპიგრაფიკა, როგორც საისტორიო წყარო 19 თბილისი 1959 ნ. ბერძენიშვილი ჯავახეთის 1933 წლის ექსპედიციის დღიური, იხ. მისი "საქართველის ისტორიის საკითხები", ისტორიული გეოგრაფია I 134 თბილისი 1964

ფოტო