გოლიათის სააღაპე წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სამხრეთის ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი ექსპედიციის ფარგლებში
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ექვსი სტრიქონი; ამოკვეთილი ქვის ორ მოვარდისფრო ფილაზე, რომლებიც გვერდი-გვერდაა ჩასმული ტაძრის სამხრეთ კედელში, შესასვლელის მარჯვნივ, ქვემოდან მე-5 რიგში 41.5 52
ზომა
H. 52,W. ,
ასოთა სიმაღლე
30-40
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
განკვეთილობის ნიშანი არ ახლავს; ქარაგმის ნიშანი-განივი, სწორი ხაზი 30-40
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სააღაპე წარწერა
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ს(ა)ხ(ე)ლ(ი)თა ღ(მრთისაჲ)თა მე გ(რი)გ-
(ო)ლ ებ(ი)სკ(ოპო)სმ(ა)ნ დ(აუ)დ(ე)ვ
აღ(ა)პ(ა)დ დღე ეგ(ნა)ტ(ი)სი
გ(ო)ლ(ია)თსა ვინ შ(ე)ცვ
5(ა)ლ(ო)ს კრ(უ)ლ(ი)ა ამ(ი)თ
ხ(ა)ტ(ი)თა ჩ(ემ)ით ჯ(უა)რ(ი)თა

დიპლომატიური

სხლთაღთამეგგ
ლებსკსმნდდვ
აღპდდღეეგტსი
გლთსავინშცვ
5ლსკრლაამთ
ხტთაჩითჯრთა

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა ვარდისფერია

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო