კუმურდოს მირდატის და გოლიათის სააღაპე წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სამხრეთის ფილა
მასალა
მოვარდისფრო ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ციფრული ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი გამოცდის ფარგლებში
ზომა
H. 31-23,W. 35,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ამოკვეთილია მოვარდისფრო ქვის ფილაზე, რომელიც ჩასმულია ტაძრის სამხრეთ მინაშენის აფსიდის მარცხენა სვეტში, ქვემოდან მე-7 რიგში, ტაძრის სამხრეთ შესასვლელის მარჯვნივ 31 27
ზომა
H. 27,W. ,
ასოთა სიმაღლე
2-3-4
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრული, ამოღარული წარწერა. განკვეთილობის ნიშნები არ აქვს; ქარაგმის ნიშანი: განივი, სწორი ხაზი 2-3-4
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სააღაპე წარწერა
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

დიდსა შ(ა)ფ(ა)თს
აღ(ა)პი მ(ი)რ(და)ტ(ი)სი
ქ(რისტ)ეშ(ო)ბ(ი)სი წ(ი)ნა დღ(ე)
გ(ო)ლ(ია)თ(ი)სა ვ(ი)ნ შ(ე)ც-
5ვ(ა)ლ(ო)ს კრ(უ)ლი(ა) ღ(მრ)თ(ი)ს
პ(ი)რ(ი)თა

დიპლომატიური

ႣႨႣႱႠ ႸႴႧႱ
ႠႶႮႨ ႫႰႲႱႨ
ႵႤႸႡႱႨ ႼႬႠ ႣႶ
ႢႪႧႱႠ ႥႬ ႸႺ
5ႥႪႱ ႩႰႪႨ ႶႧႱ
ႮႰႧႠ

თარგმანი

კომენტარი

მეოთხე სტრიქონის ბოლოს ასომთავრულ ტექსტში ერთი ნუსხური ასო - ც არის ჩამატებული

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა კუმურდო 54-56 თბილისი 1994 M. brosset Rapports sur un voyage archeologique dans la Georgie et dans l'Armenie execute en 1847-1848 170 ST.-PETERSBOURG 1850 იოანე გვარამაძე "დროება" არხეოლოგიური შენიშვნები N150 თბილისი 1982 Е.С. Такайшвили Христианские памятники 40 Москва 1909 ვ. ცისკარიშვილი ჯავახეთის ეპიგრაფიკა, როგორც საისტორიო წყარო 20 თბილისი 1959 ნ. ბერძენიშვილი ჯავახეთის 1933 წლის ექსპედიციის დღიური, იხ. მისი "საქართველის ისტორიის საკითხები", ისტორიული გეოგრაფია I 133 თბილისი 1964

ფოტო