კუმურდოს მოლოზონის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ციფრული ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი გამოცდის ფარგლებში
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ერთი სტრიქონი; ამოკვეთილი ნახევარწრიულად ტაძრის სამხრეთ ფასადზე - შესასვლელის მარჯვნივ, ოდნავ ზემოთ, ამბრაზურის კამარის სამ სხვადასხვა, ნახევარწრიულად განლაგებულ ფილებზე 84
ზომა
W. ,
ასოთა სიმაღლე
5-6-6.5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოკვეთილი ასომთავრული წარწერა. განკვეთილობის ნიშნები არ აქვს; ქარაგმის ნიშანი: განივი, სწორი ხაზი. 5-6-6.5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

✝ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე ს(უ)ლი მ(ო)ლ(ო)ზ(ონი)სი ა(მე)ნ

დიპლომატიური

✝ქეშესლიმლზსიან

თარგმანი

კომენტარი

წარწერის შიდა ფილა ნაცრისფერია, ხოლო გვერდითი ფილები - ღვინისფერი

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო