კუმურდოს აბელას წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
დასავლეთ მინაშენის დასავლეთ კედელი
მასალა
ფილა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
კუმურდოს საკათედრო ტაძარი წარწერის ფოტოდოკუმენტაცია გაკეთდა 2017 წლის 30 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეპიგრაფიკის სამაგისტრო კურსის დასკვნითი ექსპედიციის ფარგლებში
ზომა
H. 55,W. 130,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ერთ სტრიქონად 60 10
ზომა
H. 10,W. ,
ასოთა სიმაღლე
4,5-6
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოკაწრული ასომთავრული წარწერა 4,5-6
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე აბ(ე)ლაჲ

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ ႠႡႪႠჂ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა გაფერმკრთალებულია. პალეოგრაფიული ნიშნებით დათარიღებულია XI საუკუნით. არ გამოც.

გამოცემები

ფოტო