გერგიუმ ერჰასანის ძის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
ატენის სიონი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ატენის სიონი
ზომა
H. 26,W. 29,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ოთხ ხაზში დაწერილი ნუსხური, რომელშიც შერეულია რამდენიმე კუთხოვანი ასომთავრული ან ნუსხურზე გარდამავალი გრაფემა.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
982-986 AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

ბაგრატ აფხაზთა მეფე როცა დედოფალს ქართველთა შეედავა და [სატახტო](?) ოფლიცხე დაიკავა

კომენტარი

გამოცემები

    ტენის სიონის სომხური წარწერები = Армянские надписи Атенского Сиона / ზაზა ალექსიძე ; ტომის რედაქტორი: გ. აბრამიშვილი ; სერიის რედაქტორი: ზ. ალექსიძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისია.ტენის სიონის სომხური წარწერები = Армянские надписи Атенского Сиона / ზაზა ალექსიძე ; ტომის რედაქტორი: გ. აბრამიშვილი ; სერიის რედაქტორი: ზ. ალექსიძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისია.

ფოტო