თოდოსას წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
ატენის სიონი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ატენის სიონი
ზომა
H. 26,W. 29,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
21 17
ზომა
H. 17,W. ,
ასოთა სიმაღლე
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფის მარცხენა კიდეზე, სომხური მრგლოვანი ასომთავრულით (ერკათაგირ), ზევიდან ქვევით, (S=21X17) რკალისებურად, რელიფის გამკეთებლის ავტოგრაფი
დეკორი
მთლიანად შეღებილია წითელი საღებავით

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
982-986 AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

თოდოსა

Թոդոսա

კომენტარი

გამოცემები

ფოტო