გრიგორის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
ატენის სიონი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ატენის სიონი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
გუმბათის ყელის აღმოსავლეთის ფასადის ცენტრალურ წახნაგზე, სარკმლის თავზე, მოთავსებული რელიეფის (წმინდანის წინაშე მუხლმოყრილი საერო პირი) მარცხენა კიდეზე, ზემოდან ქვემოთ, ხუთ სტრიქონში (S=27X40), სომხური ასომთავრული წარწერა (მრგლოვანი ასომთავრული მიდრეკილი კუთხოვანი ასომთავრულისკენ) (აგრეთვე რესტავრაციის პერიოდისა Xს-ის 80-იანი წლები)
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
982-986 AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

Գրի-
գոր
Դ-
ապ-
5ս

დიპლომატიური

ԳՐԻ
ԳՈՐ
Դ
ԱՊ
5Ս

თარგმანი

გრიგორ დაპსი

კომენტარი

გამოცემები

ფოტო