მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზთა განმარტებითი წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სწორკუთხა ჯვრის კვარცხლბეკი
მასალა
რუხი ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
H. 48,W. 55,Th. 70
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
VII
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

მ(ი)ქ(აე)ლ გ(ა)ბ(რიე)ლ

დიპლომატიური

მქლგბლ

თარგმანი

კომენტარი

სწორკუთხა ჯვრის კვარცხლბეკის დას. წახნაგზე ამოკვეთილია ჯვრის ამაღლება მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზთა მიერ, განმარტებითი ასომთავრული წარწერით. დაზიანება : ქვის ზედაპირი ნაწილობრივ დაფარულია მომწვანო-მოყვითალო ფერის საკმაოდ მყარი ხავსის მსგავსი მცენარით. წარწერის დათარიღება წინა გამოცემაში: VIს. ის შუა ხანების ახლო (ჩუბინაშვილი); VII ს.(შოშიაშვილი) წარმოდგენილ გამოცემაში გაზიარებულია ნ. შოშიაშვილის მოცემული დათარიღება, VII ს.

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი 82 თბილისი 2018 ნოდარ შოშიაშვილი ქართული წარწერების კორპუსი ლაპიდარული წარწერები I 99-100 თბილისი 1980 Н. Чубинашвили Проблема рельефа на приморе одной группй грузинских стел последней четверди V века VI и первой половины VII века ლაპიდარული წარწერები 53-54 Тб. 1972

ფოტო