ქართული აბეცედარიუმი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ქვაჯვარი
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრული ასოები
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
VIII
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

1
>ი კ ლ მ ნ ჲ

დიპლომატიური

1
>იკლმნჲ

თარგმანი

კომენტარი

ქვაჯვრის ფრაგმენტზე, ადამიანის ფიგურის შემორჩენილი ნაწილის მარცხნივ, მავედრებელი ხელების ქვემოთ, სომხური გრაფიტოს ქვეშამოკაწრულია ქართული ასომთავრული ანბანის ასოები. ე.წ. აბეცედარიუმი- ტრადიციული რიგის მიხედვით ჩამოწერილი გრაფემები. "ნაგზაურას" აბეცედარიუმი (დავათის სტელასთან ერთად) უძველესია ქართულ აბეცედარიუმებს შორის. დაზიანება: გრაფემები მკრთალად არის ამოკაწრული, ქართულ გრაფიტოს ფარავს სომხური გრაფიტო. ქვაჯვრის მარცხენა ნაწილი ჩამოტეხილია, რასაც, სავარაუდოდ, გაჰყვა წარწერის დასაწყისი. წარწერის დატარიღება წინა გამოცემებში: VIII ს. (ალექსიძე) წარმოდგენილ გამოცემაში გაზიარებულია მოცემული დათარიღება.

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი 89 თბილისი 2018 ზაზა ალექსიძე ადრექრისტიანული საეკლესი კომპლექსი დმანისიდან 86 თბილისი 2012

ფოტო