პეტრეს და თევდორეს მოსახსენებელი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ეკლესიის დასავლეთ ფასადზე ასომთავრული წარწერა
ზომა
არ არის მითითებული
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრული წარწერა, განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს. ქარაგმის ნიშანი განივი, სწორი ხაზი
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
VIII-IX ს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

პ(- - -)(ეტრ)ე თ(ევდორ)ე

დიპლომატიური

პეთე

თარგმანი

კომენტარი

წმ. ბასილი დიდის სახელობის ეკლესიის დას. ფასადზე, კარნიზის კეხიდან ქვების მეორე წყობაში, რელიეფური ჯვრის განივი მკლავების ქვეშ ამოკვეთილია 1 სტრ. ასომთავრული წარწერა(აზომვა არ ხერხდება). განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს. ქარაგმის ნიშანი - განივი, სწორი ხაზი. დაზიანება: ჯვრის მარცხენა მკლავების ქვეშ ამოკვეთილი გრაფემები (თ, ე) ქვის ზედაპირის ატკეჩვის გამო გადასულია და მათი მხოლოდ მკრთალი კონტურები განირჩევა. წარმოდგენილი დათარიღების საფუძვლები: 1) პალეოგრაფიული ნიშნები ე- მარცხნივ გაზიდული დამატებითი განივი ხაზის გარეშე. პ- მიდრეკილი გაკუთხოვნებისაკენ; 2) წარწერა ეკლესიის აგებისა და ჯვრის გამოსახულების თანადროული უნდა იყოს.

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი 91 თბილისი 2018

ფოტო