წმ. მარიამის განმარტებითი წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
H. 400,W. 635,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
რელიეფური ჯვრის განივი მკლავების ქვეშ ამოღარულია ასომთავრული წარწერა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
8-15
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრული წარწერა 8-15
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
განმარტებითი
დათარიღება
IX-X სს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

წ(მიდ)ჲ(- - -)
მ(ა)რ(ია)მ

დიპლომატიური

წჲ
მრმ

თარგმანი

კომენტარი

ღვთისმშობლის ეკლესიის აღმ. ფასადზე, სარკმლის მარჯვნივ, ერთ მთლიან ქვაზე, მიწიდან 2,20 სიმაღლეზე, რელიეფური ჯვრის განივი მკლავების ქვეშ ამოღარულია 1 სტრ. ასომთავრული წარწერა. ქარაგმა განივი, სწორი ხაზი. დაზიანება: წარწერა სრულად არის მოღწეული. წარმოდგენილი დათარიღების საფუძველი პალეოგრაფიული ნიშნებია, მიდრეკილება განუსხურებისაკენ.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო