ბაკურის მოსახსენებელი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ამოკვეთილია კარნიზის ქვეშ
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
IX-X სს.
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე ბ(ა)კ(უ)რ

დიპლომატიური

ქეშებკრ

თარგმანი

კომენტარი

ღვთისმშობლის ეკლესიის აღმ. ფასადზე, კარნიზის ქვეშ, ამოკვეთილია 1 სტრ., ასომთავრული წარწერა, რომლის აზომვა არ ხერხდება. განკვეთილობის ნიშნები არ არის ნახმარი. ქარაგმა- განივი, მოკლე, სწორი ხაზი დასმულია ყველა სიტყვის თავზე. დაზიანება: წარწერა სრულად არის მოღწეული. წარწერის დათარიღება წინა გამოცემებში: განვითარებული შუა საუკუნეები(ბერძენიშვილი) წარმოდგენილი დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიული ნიშნები ე- მარცხნივ გაზიდული განივი ხაზით; გაკუთხოვნებული- ბ, კ, შ;

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო