ვარაზის მოსახსენებელი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არ არის მითითებული
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
არ არის მითითებული
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
არ არის მითითებული
დათარიღება
განვითარებული შუა საუკუნეები
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

უფალო შეიწყალე ვარაზ

დიპლომატიური

უფალოშეიწყალევარაზ

თარგმანი

კომენტარი

სოფ. ველისპირში, წმ. დიმიტრის ეკლესიის კარნიზზე დ. ბერძენიშვილ იხსენიებს ვარაზის მოსახსენებელ წარწერას. სამწუხაროდ, ავტორი კონკრეტულ ადგილმდებარეობას და სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებს. აღნიშნული გამოცემის ექსპედიციამ ველისპირის წმ. დიმიტრის ეკლესიის კარნიზზე აღნიშნულ წარწერას ვერ მიაკვლია. წარწერა არც მეორე- წმ. გიორგის ეკლესიაზე აღმოჩნდა. ამრიგად, წარწერის ტექსტი და ზოგადი დათარიღება მოყვანილია დ. ბერძენიშვილის პუბლიკაციის მიხედვით. წარწერის დათარიღება წინა გამოცემაში: განვითარებული შუა საუკუნეები

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი 94 თბილისი 2018 დ. ბერძენიშვილი ნარკვევები ქვემო ქართლის ისტორიული გეოგრაფიიდან 109 თბილისი 2014

ფოტო