1010-1033 წწ. მელქისედეკ კათალიკოსის სადიდებელი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბალავარის ქვა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საჯა(საჭე)
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა შესრულებულია ტრაპეზის ქვის დას. სადგამზე 760 600
ზომა
H. 760,W. ,
ასოთა სიმაღლე
40-60-15
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
კიდურწერტილოვანი კუთხოვანი ასომთავრული 40-60-15
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სადიდებელი
დათარიღება
1010-1033
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე ად(ი)დე მ(ელ)ქ(ი)ზ(ედე)კ ქა(რ)თ-
ლ(ი)სა კ(ათა)ლ(ი)კ(ოზ)ი ქ(ორონიკონი) იყო [---]

დიპლომატიური

ႵႤ ႠႣႣႤ ႫႵႦႩ ႵႠႧ
ႪႱႠ ႩႪႩႨ Ⴕ ႨႷႭ [---]

თარგმანი

კომენტარი

დმანისის ნაქალაქარზე გადმოტანილია დიდი ზომის ბალავარის ქვა, რომელზეც ცენტრში სადგარზე აღმართული ე.წ. გოლგოთის ჯვარია გამოსახული. ჯვრის მარჯვნივ ამოკვეთილია 2სტრ. განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს. ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია სწორი, მოგრძო, განივი, კიდურწერტილოვანი ხაზი. დაზიანება: წარწერის დასასრული, სადაც ქორონიკონის აღმნიშვნელი გრაფემები იყო ამოღარული, უკვალოდაა გადაშლილი. წარწერის დათარიღებაწინა გამოცემებში: 1010-1033წწ., მელქისედეკ I-ის ზეობის ხანა. (ზ, ბ, ო). წარმოდგენილ გამოცემაში გაზიარებულია მოცემული დათარიღება.

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური, 104-105

ფოტო