1020-1048/9 წწ. მოსახსენებელი დავით და კვირიკე მეფეებისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბალავრის ქვა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზემო ყარაბულახი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ბალავრის ქვა 2720 840
ზომა
H. 2720,W. ,
ასოთა სიმაღლე
4-6
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრული წარწერა 4-6
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
1020-1048/49
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(ისტე) ად(ი)დ(ე)ნ ღ(მერთმა)ნ დავით მეფ(ე) კ(ვირიკ)ე მეფე

დიპლომატიური

ქადდნღნდავითმეფკემეფე

თარგმანი

კომენტარი

სოფლის ცენტრში მფგარი ეკლესიის სამხ. კარის თავზე ბალავარის ქვაზე ამოღარულია 1სტრ. ასომთავრული წარწერა. განკვეთილობის ნიშნები არა ხალავს. ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია სწორი საშუალო სიგრძის განივი ხაზი. დაზინება: გადარეცხვისა და გამოფიტვისგან წარწერა გაფერმკრთალებულია, მაგრამ სრულად იკითხება. წარწერის დათარიღება წინა გამოცემებში: 1) წარწერაში დასახელებულნი არიან დავით IV აღმაშენებელი(1089-1125) და კვირიკე IV კახთა მეფე(1084-1102) (თ); 2) სომეხი კვირიკიანები დავით და კვირიკე(რ, ბ, ო). წარმოდგენილი დათარიღების საფუძველი: წარწერაში მოხსენიებულნი არიან ტაშირ-ძორაკეთის მეფეები დავით I ანოღინი (უმიწაწყლო) (991-1048/49) და მისი უფროსი ვაჟი კვირიკე II (1048/9-1089). ორივეს მეფედ მოხსენიება მათ თანამოსაყდრეობაზე მიგვანიშნებს, რაც დავით I-ის მეფობის მეორე ნახევარში, გაგიკ I(989-1020) ანისის მეფის(რომლის ქვეშერმდომი იყო დავითი) გარდაცვალების შემდეგაა სავარაუდებელი. ზედა ქრონოლოგიური ზღვარი, ბუნებრივია, დავითის ზეობის დასასრულია.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო