1020-1048/9 წწ. მოსახსენებელი შარიაქასი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზემო ყარაბულახი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
1180 960
ზომა
H. 1180,W. ,
ასოთა სიმაღლე
30-60
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ნუსხურნარევი ასომთავრული წარწერა 30-60
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
1020-1048/49
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეი)წყ(ალ)ე შ(ა)რ(ია)ქაჲ

დიპლომატიური

ქეშწყეშრქაჲ

თარგმანი

კომენტარი

სოფლის ცენტრში მდგარი ეკლესიის დას. ფასადზე, სარკმლის დაბლა დიდი ქვის ზედა კიდეზე ამოღარულია1 სტრ. ნუსხურნარევი ასომთავრული კიდურწერტილოვანი მოსახსენებელი წარწერა. ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია კიდურწერტილოვანი, სწორი, მოკლე, განივი ხაზი. განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს. დაზინება: წარწერა სრულადაა მოღწეული. წარმოდგენილი დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიულ ნიშნები- კიდურწერტილოვანი დამწერლობა; გაკუთხოვანებული გრაფემები; მიდრეკილება განუსხურებისკენ.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო