1020-1048/9 წწ. მოსახსენებელი შარიაქასი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზემო ყარაბულახი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
1180 960
ზომა
H. 1180,W. ,
ასოთა სიმაღლე
30-60
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ნუსხურნარევი ასომთავრული წარწერა 30-60
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
1020-1048/49
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეი)წყ(ალ)ე შ(ა)რ(ია)ქაჲ

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႼႷႤ ႸႰႵႠჂ

თარგმანი

კომენტარი

სოფლის ცენტრში მდგარი ეკლესიის დას. ფასადზე, სარკმლის დაბლა დიდი ქვის ზედა კიდეზე ამოღარულია1 სტრ. ნუსხურნარევი ასომთავრული კიდურწერტილოვანი მოსახსენებელი წარწერა. ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია კიდურწერტილოვანი, სწორი, მოკლე, განივი ხაზი. განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს. დაზინება: წარწერა სრულადაა მოღწეული. წარმოდგენილი დათარიღების საფუძველი: პალეოგრაფიულ ნიშნები- კიდურწერტილოვანი დამწერლობა; გაკუთხოვანებული გრაფემები; მიდრეკილება განუსხურებისკენ.

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი 109 თბილისი 2018 Е. Такайшвили Археологические екскурсииб разискания и заметки IV 103 Тифлис 1913 დ. ბერძენიშვილი ნარკვევები ქვემო ქართლის ისტორიული გეოგრაფიიდან 112 თბილისი 2014 გიორგი ოთხმეზური დმანისის რაიონის ეპიგრაფიკული ძეგლები (წარწერების მიმოხილვა და ისტორიული ექსკურსი) 15 თბილისი 2016

ფოტო