ლიპარიტ ერისთავთ-ერისთავის მოსახსენებელი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
არქიტრავი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
პატარა გომარეთი, ღვთისმშობლის ეკლესია
ზომა
H. 218,W. 113,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
2 სტრიქონიანი წარწერა ამოკვეთილია ეკლესიის სამხ. შესასვლელის არქიტრავის ქვაზე, სადგარზე აღმართული ჯვრის გამოსახულების განივი მკლავების ქვეშ, ორივე მხარეს. 25 117
ზომა
H. 117,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3-7
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა ასომთავრულია. ქარაგმის ნიშანი: განივი, მოკლე, სწორი ხაზი, ჩანს ერთგან (I სტრ.); განკვეთილობის ნიშნები არ იხმარება. 3-7
დეკორი
ჯვრის გამოსახულება

ტექსტი

კატეგორია
სადიდებელი
დათარიღება
XI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე ლ(ი)პ(არი)ტ ე(რისთავთ)ე(რისთავი)

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ ႪႮႲ ႤႤ

თარგმანი

კომენტარი

მარჯვენა მხარეს არსებული გრაფემების შემორჩენილ ფრაგმენტებში ჯერ კიდევ შემორჩენილია სინგური საღებავი; დაზიანება: ე. თაყაიშვილის ცნობით, წარწერა სპეციალურად იყო გადაფხეკილი, რის გამოც მან მხოლოდ 1 სტრ-ის (ისიც ნაწილობრივ) ამოკითხვა შეძლო. ამჟამად გამოქარვისა და გადარეცხვისაგან წარწერა იმდენად გადასულია, რომ მხოლოდ ცალკეული გრაფემები შეინიშნება. ტექსტი აღდგენილია ე. თაყაიშვილის მიხედვით; წარმოდგენილი დათარიღების საფუძველი: შინაარსი: ლიპარიტ ერისთავთ-ერისთავის მოხსენიება. გამოთქმულ თვალსაზრისთა გაზიარებით (XI ს-ის ლიპარიტი) წარწერის ქრონოლოგიური ჩარჩოები განისაზღვრება ბაღვაშთა ზურტაკეთ-გომარეთში დამკვიდრებისა (1022/23 წწ.) და ლიპარიტ IV-ის ზეობის დასასრულით (1058 წ.). ე. თაყაიშვილი და დ. ბერძენიშვილი წარწერას XI საუკუნით ათარიღებენ. ეპისკოპოსი ზენონი წარწერას შემდეგნაირად კითხულობს: „ქრისტე შეუნდვე ერისთავთ-ერისთავს ლიპარიტს“

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი, ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი თბილისი 2018 124-125 Е. Такайшвили археологические экскурсии, разыскания и эаметки IV тифлис 1913 90 დევი ბერძენიშვილი ნარკვევები ქვემო ქართლის ისტორიული გეოგრაფიიდან თბილისი სეზანი 2014 108 ეპისკოპოსი ზენონი სამხრეთის კარიბჭე. დმანისისა და ლორე-ტაშირის მხარის და მისი საეპისკოპოსოს ისტორიული ნარკვევები თბილისი 2005 84

ფოტო