მოსახსენებელი ხიჭაჭ შარასძისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
სარკმელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ორმაშენის (ძვ. ჯანდიდის) ეკლესია
ზომა
H. 52,W. 75,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
შესრულებულია ეკლესიის დას. სარკმელთან არსებულ ქვაზე. 2 სტრიქონად. 30 15
ზომა
H. 15,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3-6
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრულად. ამოღარვით. განკვეთილობისა და ქარაგმის ნიშნები არ ახლავს. 3-6
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XII AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე შ(ეიწყალ)ე ხ(ი)ჭ-
(ა)ჭ შ(ა)რ(ა)სძე

დიპლომატიური

ႵႤ ႸႤ ႾႽ
Ⴝ ႸႰႱႻႤ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერიანი ქვა ამჟამად იქვე ფასადთან, მიწაზე დევს. წარწერას მიაკვლია დ. ბერძენიშვილმა. დაზიანება: წარწერიანი ქვა ხავსით იყო დაფარული. გადარეცხვის შედეგად მცირედ დაზიანებულია, თუმცა ეს წარწერის მდგომარეობაზე არ ასახულა. წარწერის დათარიღების საფუძველი: თანადროულია ხიჭაჭ ერისთავთ-ერისთავის საამშენებლო წარწერისა

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი, ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი თბილისი 2018 140 დევი ბერძენიშვილი ნარკვევები ქვემო ქართლის ისტორიული გეოგრაფიიდან თბილისი სეზანი 2014 145-146 გიორგი ოთხმეზური დმანისის რაიონის ეპიგრაფიკული ძეგლების (წარწერების მიმოხილვა და ისტორიული ექსკურსი) თბილისი 2016 31

ფოტო