მთავრული გრაფემა დ-ონი ჯამის ძირზე

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ჯამი
მასალა
კერამიკა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
კერამიკული ჭურჭლის ფსკერზე ამოკაწრული გრაფემა დ-ონი.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
მთავრული გრაფემა.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
გრაფემა
დათარიღება
XII-XIII AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

კომენტარი

ჭურჭელი, რომელზეც გრაფემაა ამოკაწრული აღმოაჩინა ლ. მუსხელიშვილმა დმანისის ნაქალაქარის არქეოლოგიური გათხრებისას. მისი დღევანდელი ადგილმდებარეობა ჩვენთვის უცნობია. ვსარგებლობთ ლ. მუსხელიშვილის პუბლიკაციით. წარწერის დათარიღების საფუძველი: მსგავსი მოჭიქული კერამიკა, ძირითადად, XII-XIV სს-ში იყო გავრცელებული. ლ. მუსხელიშვილის მიხედვით, დ-ონს ყელი დაბალი ჰქონდა, რაც გრ-ის ადრეულობაზე უნდა მიუთითებდეს

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი, ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი თბილისი 2018 157 ლ. მუსხელიშვილი დმანისი (ქალაქის ისტორია და ნაქალაქარის აღწერა) შოთა რუსთაველის ეპოქის მატერიალური კულტურის ძეგლები თბილისი 1938 443

ფოტო