საღებავით შესრულებული წარწერის ფრაგმენტი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
მომწვანო პერანგის ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
დმანისის სიონი
ზომა
H. 25,W. 54,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა შესრულებულია ეკლესიის დასასავლეთ კარიბჭის ჩრდილოეთ ფასადზე, ცოკოლიდან მეორე წყობაში, მართკუთხა ფორმის ვერტიკალურ მომწვანო ფერის პერანგის ქვაზე, წითელი საღებავით (სინგური). 2 სტრიქონად. 22,5 18
ზომა
H. 18,W. ,
ასოთა სიმაღლე
5-8
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ლამაზი კიდურწერტილოვანი ასომთავრული. განკვეთილობის ნიშანი არ გვხვდება. ქარაგმის ნიშანი: განივი, სწორი კიდურწერტილოვანი ხაზი. გამოყენებულია ლიგატურა. 5-8
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ფრაგმენტი
დათარიღება
XIII AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

დდდ
მ(ეო)ხ(ე)ბითა

დიპლომატიური

დდდ
ႫႾႡႨႧႠ

თარგმანი

კომენტარი

როგორც გიორგ ოთხმეზური აღნიშნავს წარწერა შესრულებულია XIII საუკუნეში, 1210-1223 წწ-ში ან შემდგომ). დაზიანება: წარწერა გახუნებულია მზისგან, ასევე გამკრთალებულია გამოქარვისა და გადარეცხვისაგან, თუმცა, ტექსტი გარკვევით იკითხება. წარმოდგენილი დათარიღების საფუძველი: 1. პალეოგრაფიული ნიშნები - კიდურწერტილოვნება; ა-ნი - ქუდმოხდილი; ბ-ანი - კლაკნილი ფეხი; მ-ანი მარცხნივ ოდნავ აწეული ზედა განივი ხაზი; ხ-ანი - მარჯვნივ დახრილი ქვედა განივი ხაზი. ასეთი პალეოგრაფია დამახასიათებელია XI-XIII სს-ის ფრესკული დამწერლობის ძეგლებისათვის. 2) წარწერა შესრულებულია დმანისის სიონის ლაშა-გიორგის ზეობაში მიშენებულ კარიბჭის ორგანულ პერანგის ქვაზე, ამგვარად, წარწერის შესრულების თუ არა, ქვედა ქრონოლოგიური ზღვარი მაინც, სწორედ ლაშა გიორგის მეფობის წლები - 1210-1223 წწ. უნდა იყოს

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი, ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი თბილისი 2018 166-167

ფოტო