საღებავით შესრულებული წარწერის ფრაგმენტი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
მწვანე პერანგის ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
დმანისის ციხის წმ. მარინეს ეკლესია
ზომა
H. 49,W. 70,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა შესრულებულია ეკლესიის აღმოსავლეთ ფასადზე, მეორადი გამოყენების მართკუთხა ფორმის ვერტიკალურ მწვანე ფერის პერანგის ქვაზე, ცოკოლიდან პირველ წყებაში, წითელი საღებავით. 1 სტრიქონად. 30 35
ზომა
H. 35,W. ,
ასოთა სიმაღლე
5-35
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
შესრულებულია ლამაზი ასომთავრულით. განკვეთილობის ნიშანი: ხუთწერტილი. წარწერას ახასიათებს რამდენიმე სახის ლიგატურა. გამოყენებულია შეწიაღება. 5-35
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ფრაგმენტი
დათარიღება
XIII AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

წ(მიდ)ჲ მ(არი)ნე

დიპლომატიური

ႼჂ ႫႬႤ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა ავლენს პალეოგრაფიულ მსგავსებას დმანისის სიონის დას. კარიბჭის ჩრდ. ფასადზე არსებულ მეორე, ასევე საღებავით შესრულებულ წარწერასთან. არ არის გამორიცხული ორივე წარწერა ერთი ოსტატის მიერ იყოს შექმნილი. აღსანიშნავის, რომ წმ. მარინეს ტაძარზე, სამხრეთ კარიბჭის თავზე შესრულებულ 1702 წ-ის წარწერაში აღნიშნულია, რომ ბატონიშვილი მარიამის გამდელმა ისახარმა განაახლა წმ. მარინეს დაქცეული ტაძარი. როდის იყო აშენებული და როდის დაინგრა 1702 წ-მდე წმ. მარინეს ტაძარი უცნობია, თუმცა, აღნიშნულ წარწერაში წმ. მარინეს მოხსენიება გვაფიქრებინებს, რომ წარწერიანი ქვა მეორადი გამოყენებისაა, და თავდაპირველად იგი სწორედ წმ. მარინეს ეკლესიის კორპუსში იყო გამოყენებული მის დანგრევამდე. ლოგიკურად, დმანისის წმ. მარინეს ძველი ტაძარი და XIII ს-ში უკვე არსებობდა. დაზიანება: ქვის ზედაპირი გახუნებულია მზისგან და გადარეცხილია წვიმით, რის გამოც წარწერის ამოკითხვა გარკვეულ სირთულეებთანაა დაკავშირებული. დათარიღების საფუძვლები: პალეოგრაფიული ნიშნებითა და წინა წარწერასთან მსგავსების გამო თანადროული უნდა იყოს „საღებავით შესრულებული წარწერის ფრაგმენტისა“

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი, ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი თბილისი 2018 167-168

ფოტო