ლექსი-ეპიტაფია

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ჯვრის კვარცხლბეკი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
აჟამად ძეგლი სრულადაა განადგურებული.
ზომა
H. 70,W. 70,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ამოკვეთილი იყო ძველი სასაფლაოს ქვის ჯვარის კვარცხლბეკის დას. (3 სტრ.) და სამხ. (2 სტრ.) კედლებზე. 5 სტრიქონად.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრულად. ქარაგმის ნიშანი: ზოგჯერ კლაკნილი, ზოგჯერ კი სწორი, განივი ხაზი.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ლექსი-ეპიტაფია
დათარიღება
XIII AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

✝ რ(ომ)ლისა მი(ე)რ მოვ(ი)გე
ძელ(ი)ა პ(ა)ტ(იო)ს(ა)ნი რ(ომელ)ი ქ(ვე)შე ვჰ-
მ(ა)რხ(ი)ვ(ა)რ მ(ე)სხ(ა)ჲ ვ(ა)რ შ(აო)ს(ა)ნი
არზ(ა)ნ(გად) ამ(ა)ს ვიკ(ა)დრ(ე)ბ ღ(ა)რ(ი)ბი
არშვ(ი)ლ(ო)ს(ა)ნი

დიპლომატიური

✝რლისამირმოვგე
ძელაპტსნირიქშევჰ
მრხვრმსხჲვრშსნი
არზნამსვიკდრბღრბი
არშვლსნი

თარგმანი

კომენტარი

წარწერიანი ქვა 1964 წ-ს განადგურდა. ვსარგებლობთ დ. ბერძენიშვილის გამოცემით და ვ. ჯაფარიძის 1964 წ-ის ფოტოთი. დაზიანება: აჟამად ძეგლი სრულადაა განადგურებული. თუმცა, ფოტოს მიხედვით განირჩევა წარწერის მდგომარეობა განადგურებამდე. ზედა საფეხურის სამხ.-დას. კუთხე ნაწილობრივ ჩამოტეხილი იყო, ხოლო ზედაპირი მცირედ გადაცვეთილი. წარწერა მაინც გარკვევით იკითხება. დათარიღება წინა გამოცემებში: დ. ბერძენიშვილი წარწერას XIII ს-ით ათარირებს. წარმოდგენილ გამოცემაში გაზიარებულია აღნიშნული დათარიღება

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო