ლექსი-ეპიტაფია

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ჯვრის კვარცხლბეკი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
არ არის მითითებული
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
აჟამად ძეგლი სრულადაა განადგურებული.
ზომა
H. 70,W. 70,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ამოკვეთილი იყო ძველი სასაფლაოს ქვის ჯვარის კვარცხლბეკის დას. (3 სტრ.) და სამხ. (2 სტრ.) კედლებზე. 5 სტრიქონად.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასომთავრულად. ქარაგმის ნიშანი: ზოგჯერ კლაკნილი, ზოგჯერ კი სწორი, განივი ხაზი.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ლექსი-ეპიტაფია
დათარიღება
XIII AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

✝ რ(ომ)ლისა მი(ე)რ მოვ(ი)გე
ძელ(ი)ა პ(ა)ტ(იო)ს(ა)ნი რ(ომელ)ი ქ(ვე)შე ვჰ-
მ(ა)რხ(ი)ვ(ა)რ მ(ე)სხ(ა)ჲ ვ(ა)რ შ(აო)ს(ა)ნი
არზ(ა)ნ(გად) ამ(ა)ს ვიკ(ა)დრ(ე)ბ ღ(ა)რ(ი)ბი
არშვ(ი)ლ(ო)ს(ა)ნი

დიპლომატიური

✝ ႰႪႨႱႠ ႫႨႰ ႫႭႥႢႤ
ႻႤႪႠ ႮႲႱႬႨ ႰႨ ႵႸႤ ႥჀ
ႫႰႾႥႰ ႫႱႾჂ ႥႰ ႸႱႬႨ
ႠႰႦႬ ႠႫႱ ႥႨႩႣႰႡ ႶႰႡႨ
ႠႰႸႥႪႱႬႨ

თარგმანი

კომენტარი

წარწერიანი ქვა 1964 წ-ს განადგურდა. ვსარგებლობთ დ. ბერძენიშვილის გამოცემით და ვ. ჯაფარიძის 1964 წ-ის ფოტოთი. დაზიანება: აჟამად ძეგლი სრულადაა განადგურებული. თუმცა, ფოტოს მიხედვით განირჩევა წარწერის მდგომარეობა განადგურებამდე. ზედა საფეხურის სამხ.-დას. კუთხე ნაწილობრივ ჩამოტეხილი იყო, ხოლო ზედაპირი მცირედ გადაცვეთილი. წარწერა მაინც გარკვევით იკითხება. დათარიღება წინა გამოცემებში: დ. ბერძენიშვილი წარწერას XIII ს-ით ათარირებს. წარმოდგენილ გამოცემაში გაზიარებულია აღნიშნული დათარიღება

გამოცემები

    გიორგი ოთხმეზური დმანისი, ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული კორპუსი თბილისი 2018 172-173 რ. მეფისაშვილი კიდევ ერთხელ ბოლნისისა და დმანისის ძეგლების შესახებ თბილისი ძეგლის მეგობარი 1971 17-31 დევი ბერძენიშვილი ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამა საანგარიშო კრებული თბილისი 1998 69-72 დევი ბერძენიშვილი ნარკვევები ქვემო ქართლის ისტორიული გეოგრაფიიდან თბილისი სეზანი 2014 157-160 გიორგი ოთხმეზური დმანისის რაიონის ეპიგრაფიკული ძეგლების (წარწერების მიმოხილვა და ისტორიული ექსკურსი) თბილისი 2016 35

ფოტო